VI SES I MAJ
Foråret er over os, og i SDS betyder det, at vi har et væld af spændende, gratis arrangementer for socialrådgiverstuderende, fx vores Psykologi Brush-Up og Kursus: SDS' Praktik- og Bisidderkorps. Læs mere på www.sdsnet.dk/events, tilmeld dig og tag en studiekammerat under armen. Vi glæder os til at se jer!
... Se mereSe mindre

Se på Facebook

Foreløbig sidste morgen foran Forligsen. Bliver det nødvendigt kommer vi selvfølgelig tilbage og råber til arbejdsgiverne: NOK ER NOK! ... Se mereSe mindre

Se på Facebook
 • Loading Map....
  Dato
  mandag den 23. april 2018
  Tidspunkt
  9:00 - 16:30
  Sted

  Nu har du atter chancen for at møde fagfæller fra hele regionen og mærke bruset af det faglige fællesskab, når Region Øst gentager succesen og holder Mini-Socialrådgiverdag i Nykøbing Falster.

  I år skærer vi ind til benet og koncentrerer os om to af de temaer, der er allervigtigst og allermest aktuelle på tværs af socialrådgivernes arbejdsområder: vores psykiske arbejdsmiljø og vores ret til at ytre os om vores arbejde. Til det har vi inviteret dygtige fagfolk til at gøre os klogere, men alle deltagere får mulighed for at bringe deres viden, erfaringer og holdning i spil. Se indholdet i vedhæftede program.

  Vel mødt til en udfordrende og udviklende Mini-Socialrådgiverdag!

  Deltagelse er gratis og er for alle medlemmer af Region Øst – også studerende.


 • Dato
  lørdag den 5. maj 2018
  Tidspunkt
  9:30 - 20:00
  Sted
  University College Lillebælt Vejle
  Vestre Engvej 51C, Vejle, 7100

  SDS’ Psykologi Brush-Up er en dag i psykologiens tegn, hvor du får mulighed for at få opfrisket begreber inden for psykologiens verden. Kom og hør Anja Vinsten (socialrådgiver og adjunk i psykologi), der har erfaring fra arbejdet med psykisk udsatte borgere på jobcenter, et krisecenter og Center for Seksuelt Misbrugte.
  Efter frokost vil psykoterapeut Line Rotenberg fortælle om relationen mellem socialrådgiver og psykiske udsatte borgere, og give nogle redskaber til, hvordan du skal agere i arbejdet med en psykisk sårbare borgere.

  Det bliver en dag med oplæg, praktiske øvelser og hyggeligt samvær 🙂

  Tilmeld dig via Dansk Socialrådgiverforenings kursussystem her.


 • Dato
  lørdag den 19. maj 2018
  søndag den 20. maj 2018
  Tidspunkt
  10:00 - 17:45
  Sted

  Vil du kunne rådgive og fungere som bisidder for socialrådgiverstuderende, som har udfordringer i forbindelse med praktikken?

  Så er SDS’ praktik- og bisidderkorpskursus lige noget for dig!

  SDS uddanner et nyt hold af praktikkorpsrådgivere, og vi vil have dig med. Det er en unik mulighed for både at gøre en forskel for dine medstuderende ved at give dem uvurderlig hjælp, forbedre dine egne kompetencer og få noget godt på CV’et.

  Kurset løber over en weekend i maj. Som noget nyt vil praktik- og bisidderkorpset også være en del af SDS store praktikkampagne i efteråret 2018, og kurset vil derfor også forberede dig på kampagnearbejdet.

  Praktikkorpskursus-weekend: 19-20. maj på Toldbodgade 19, 1253 København K

  Praktikkampagnemøder: August – oktober 2018 (mere info følger)

  Tilmeld dig via Dansk Socialrådgiverforenings kursussystem her

  Om praktikkorpskurset

  Til kursusdel 1 vil du blive klædt på til rollen som vejleder og bisidder i forbindelse med praktik, men det kan også være andre sager, som en medstuderende har brug for hjælp til. Du bliver indført i reglerne for praktik og får viden om, hvad det vil sige at være proceskonsulent og ekspertkonsulent.

  Vi træner konkret din rådgivning pr. mail og telefon til kurset samt øver, hvordan du sagsbehandler en praktiksag.

  Som bisidder binder du dig et år til SDS’ praktikkorps. Det forventes, at du fleksibelt kan tage praktiksager, når de opstår – også gerne på et andet uddannelsessted i din region end dit eget. SDS dækker selvfølgelig dine transportudgifter. Du vil løbende få mulighed for sparring med os om dine sager – også efter kurset.

  Som noget nyt er kurset bredt over to dage, så vi har mere tid til at gå i dybden, lære hinanden at kende samt forberede os på SDS’ praktikundersøgelse, der skydes i gang i efteråret. Praktikundersøgelsen er udarbejdet af SDS’ forretningsudvalg i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening, og det bliver korpsets opgave at være lokale tovholdere for undersøgelsen. Vi vil derfor også snakke om undersøgelsen indhold og arbejde med, hvordan vi bedst eksekverer den.

  Hvad er praktikkorpset?

  SDS’ praktikkorps består af frivillige socialrådgiverstuderende, som hjælper studerende i praktik med råd og vejledning, samt som bisiddere, hvis medstuderende i praktikken eller på anden vis kommer i klemme og har brug for vejledning og støtte.

  SDS og Dansk Socialrådgiverforening (DS) uddanner hvert år et hold af bisiddere, som står til rådighed for de studerende.

  Praktisk og tilmelding

  Tilmeld dig kurset via DS’ kursussystem. Du skal bruge dit DS medlemsnummer. Her skal du også skrive en motivation med lidt om dig selv og mindst fem linjer om, hvorfor du gerne vil være en del af praktikkorpset.

  Der er tilmeldingsfrist til og med 3. maj.

  Kurset er gratis, og SDS sørger for overnatning d. 20. maj og forplejning begge dage.

  SDS dækker dine transportudgifter – både i forbindelse med kurset, og når du skal ud til dine praktiksager. Find refusionsblanketten og læs mere om refusion på www.sdsnet.dk/refusion

  Har du spørgsmål? Så skriv endelig til Anders på sdsformand@sdsnet.dk

  Læs alt om praktikkorpset her.

  Se kursets facebookevent.