OK18 for studerende

Her på siden har vi samlet alt, du bør vide som studerende om OK18. Vi opdaterer siden løbende, så hold øje med den.

Status i OK18

Ofte stillede spørgsmål

En overenskomst (OK) er en aftale mellem arbejdstagere og arbejdsgivere om løn, arbejdstid, ferie og meget mere. For socialrådgivere er det Dansk Socialrådgiverforening (DS) der forhandler med hhv. staten, regionerne og kommunerne (KL) om vilkår for socialrådgivere. De nuværende overenskomster gælder indtil 31. marts 2018. DS har fremsat sine krav til nye overenskomster – bl.a. om ret til uddannelse for praktikvejledere og ret til introforløb og mentor for nyansatte.
Den helt store uenighed i år er spørgsmålet om løn. De offentligt ansatte vil gerne have del i det økonomiske opsving efter at have holdt tilbage med lønkravene ved de sidste mange lønforhandlinger. Arbejdergiverne er uenige og mener ikke, at de offentligt ansatte skal have mere i løn.

De offentligt ansattes organisationer, herunder Dansk Socialrådgiverforening har varslet strejke fra den 4. april. Strejken vil dog ikke ramme alle, da man udtager enkelte steder til konflikt.
Arbejdsgiverne vil til gengæld lockoute næsten en halv million arbejdstagere fra 10. april, hvorfor disse også rammes af konflikt. Vi opdaterer løbende denne side med nyt om situationen (se øverst på siden).

Opstår der konflikt blandt praktikvejledere på praktikstederne, er det vigtigt, at vi som studerende forholder os solidariske med de konfliktramte. Samtidig skal vi stille krav til vores uddannelses- og praktiksteder om, at vi kan gennemføre vores praktik i henhold til praktikhåndbogen og de indgåede aftaler.

Husk:

  • – Vi har ikke strejkeret, men vi er selvfølgelig solidariske med vores fagfæller og kommende kolleger og tager derfor ikke konfliktramt arbejde!
  • – Snak med din praktikvejleder og kolleger.
  • – Snak med din vejleder på studiet og aftal det videre forløb. Kontakt evt. praktikansvarlig på uddannelsesstedet.
  • – Kontakt SDS, hvis du er i tvivl om noget. Vi følger forhandlingerne og har et tæt samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening.
  • – Vis solidaritet med dine undervisere, vejledere og kolleger, for det er ikke deres skyld, at arbejdsgiverne gør det svært at finde #EnLøsningForAlle.

Er der konflikt blandt undervisere/administrativt personale?
SDS kræver, at uddannelsessteder involverede i konflikt vil give de studerende mulighed for at gennemføre modulet/semestret efter konflikten. Konflikten må ikke hindre studerende i at gennemføre deres uddannelse, men da der jo ikke kan undervises under en konflikt, skal der kompenseres bagefter. Der skal ikke afviges fra læringsmålene for de enkelte moduler/semestre.
Hvis der er konflikt på dit uddannelsessted, håber vi, at du vil engagere dig og være solidarisk med dine undervisere. Undervisernes kamp for bedre arbejdsforhold er også vores kamp for en bedre uddannelse.

Uddannelsessteder
Akademikerorganisationerne, som vores undervisere på uddannelsesstederne er medlem af, har varslet strejke fra 4. april på følgende uddannelsessteder, hvor der ikke vil være undervisning under strejken:

  • – UC Syd
  • – Københavns Professionshøjskole

Dansk Socialrådgiverforening, der organiserer en del af vores (socialfaglige) undervisere har ligeledes varslet strejke på Københavns Professionshøjskole fra 4. april.
Staten (Moderniseringsstyrelsen) har varslet lockout fra 10. april på alle Professionshøjskoler.

Arbejdspladser
Se her, hvilke arbejdspladser Dansk Socialrådgiverforening har udtaget til strejke på statens område
Se her, hvilke arbejdspladser på det kommunale område, Dansk Socialrådgiverforening har udtaget til strejke
Se her, hvilke arbejdspladser på det regionale område, Dansk Socialrådgiverforening har udtaget til strejke

Under en konflikt vil du få udbetalt SU som normalt. SU-styrelsen er ikke udtaget til strejke, og arbejdsgivernes lockout vil ikke påvirke udbetalingen af SU. Men: Sagsbehandlingen af nye SU-ansøgninger o.lign. vil forsinkes, da de statslige arbejdsgivere lockouter deres sagsbehandlere. Hvad angår forsinkelse, ekstra SU-klip og fare for at ryge ud af SU systemet vil man i første omgang bruge de gældende regler for dispensation og ansøgninger om ekstra SU-klip – lidt ligesom hvis din underviser bliver syg, og eksamen derfor aflyses. Hvis konflikten varer meget længe, eller hvis virkelig mange studerende fanges i uheldige situationer, vil SU-styrelsen kigge på at lave særlige SU-regler til at håndtere dette. Vi opdaterer denne side, så snart der er nye oplysninger.

Hvis du er ansat i et studenterjob eller en normeret stilling på det administrative
område, vil du formentlig være omfattet af en HK-overenskomst og det vil være HK, der varsler konflikt og udbetaler konfliktstøtte. Derfor vil du blive omfattet af en konflikt på HK´s overenskomst, hvis du er medlem af HK.

Praktikanter er ikke omfattet af en strejke/lockout, da fordi praktikanter ikke er i et ansættelsesforhold på DS’s overenskomster. Praktikanter skal passe deres normale praktikforløb, altså passe deres normale arbejde.

Du må som praktikant ikke udføre konfliktramt arbejde. Konfliktramt arbejde er det, der normalt udføres af de kolleger, der nu er i konflikt.
Hvis en leder beder dig som praktikant om at tage opgaver, som de kolleger, der er i konflikt, normalt arbejder med, skal du kontakte Dansk Socialrådgiverforening.

SDS har talt med uddannelseslederne. De gør alt, hvad de kan for, at det ikke sker. Det er dog sandsynligt, at eksamenerne kan rykkes til juli.

Grafik

Brug vores facebook-grafik og vis, at du støtter velfærdsarbejdernes kamp for en fair løn.

 

Konflikt-hotline

Hvis du har spørgsmål til, hvad konflikten betyder for sig som studerende, eller hvordan du kan hjælpe til, kan du skrive til os på fu@sdsnet.dk. Hvis det haster, kan du kontakte SDS’ konflikt-hotline:

Vest for Storebælt inden kl. 17 Lone Olsen Jørgensen +45 612 257 77
Øst for Storebælt inden kl. 17 Anders Bruun Andersen +45 612 257 40
Alle efter kl. 17 Christina Svane Larsen +45 423 193 36
Alle i weekenden Email fu@sdsnet.dk

Læs mere

SDS følger udviklingen omkring OK18 tæt, og vi bringer opdateringer her på siden, via facebook og over mail til vores medlemmer.

Læs artiklen “Totalt sammebrud i OK18” her

Læs meget mere om overenskomstforhandlingerne her.

Læs om Dansk Socialrådgiverforenings krav til arbejdsgiverne her.