Årsmøde 2017

Den 10.-12. november mødtes socialrådgiverstuderende fra hele landet til SDS’ årsmøde – vores højeste myndighed. På denne side kan du finde vedtagelserne og referatet fra mødet.

Du kan også læse vores artikel om med højdepunkter fra årsmødet her.

Referat

Referatet er dét dokument, der beskriver, hvilke af forslagene, årsmødet vedtog, og hvilke forslag, mødet forkastede.

Find referatet her.

Læseguide: Tallene i referatet (1.0-6.0) henviser til forslag, ændringsforslag og ændringsforslag til ændringsforslag. Du kan finde disse i årsmødemappen her og kompendiet med forslag stillet under mødet her.

Vedtagelser

Her kan du læse de endelige vedtagelser fra årsmødet: