Organisation

SDS er en selvstændigt drevet, ledet og organiseret studenterorganisation under vores moderorganisation, Dansk Socialrådgiverforening (DS)

Organisationen SDS består af vores:

  • Lokalafdelinger
  • Landsbestyrelse
  • Forretningsudvalg


Lokalafdelinger:
Vores lokalbestyrelser holder til ude på uddannelsesstederne, er selv studerende, ved hvad der rører sig og er i dialog med studerende og ledelsen på stedet. Derudover står lokalafdelingerne for at arrangere og afholde faglige, sociale og politiske arrangementer. Lokalbestyrelserne består af bestyrelsesmedlemmer samt en formand, næstformand og kasserer, som alle vælges på en lokal generalforsamling.

Landsbestyrelsen: Landsbestyrelsen er SDS’s øverste myndighed mellem årsmøderne, og står sammen med Forretningsudvalget for at arbejde med, udvikle og planlægge de indsatsområder/aktiviteter, som er besluttet på Årsmøderne. Landsbestyrelsen består af 2 aktive fra hver lokalafdeling – 1 Landsbestyrelsesrepræsentant og 1 landsbestyrelsessuppleant, som vælges på de lokale generalforsamlinger. Landsbestyrelsen holder møde ca. 6 gange årligt rundt omkring i landet – typisk i weekender.

Forretningsudvalget: Forretningsudvalget består af en formand og en næstformand, som selv er studerende, men holder orlov fra studiet i en periode for at arbejde fuldtid for SDS. Formanden og næstformanden er sammen med vores organisationssekretær vores eneste lønnede medarbejdere.

Udover formanden og næstformanden består Forretningsudvalget af op til 3 frivillige forretningsudvalgsmedlemmer.

Forretningsudvalget er  SDS’s daglige ledelse, og arbejder bl.a. med at udvikle organisationen og vores politik. Forretningsudvalget vælges på SDS’s Årsmøder.