Årsmøde 2017: Mere kvalitet, nej til nedskæringer!

Den 10.-12. november mødtes socialrådgiverstuderende fra hele landet til SDS’ årsmøde – organisationens højeste myndighed. Her besluttede de, at SDS skal arbejde med trivsel, digitalisering, undervisningskvalitet og socialpolitik i 2018, og at SDS tager afstand fra nedskæringerne på uddannelsen. Årsmødet valgte også et spritnyt forretningsudvalg. Læs om det hele her.

Skrevet af Silas Marker, organisationssekretær

SDS har flere medlemmer og mere aktivitet end nogensinde. Med denne glædelige nyhed skød SDS’ formand Signe studieorganisationens 10. årsmøde i gang på VIA University College i Aarhus. Samtidig var det dog også med dyb alvor i stemmen. Samme morgen havde medierne lækket et forslag om, at regeringen ville give nyuddannede fire måneders karantæne fra dagpengeretten. Så som Signe slog fast fra talerstolen, er der mere end nogen sinde brug for en højlydt og aktiv studieorganisation som SDS.

Hvad skal SDS i 2018?

Årsmødet bød især på diskussioner af, hvad SDS skal lave i 2018. Det blev til i alt fire forskellige indsatser, som SDS skal arbejde med; trivsel, digitalisering, undervisningskvalitet og socialpolitik.

Med indsatsområdet om socialpolitik slog årsmødet fast, at socialrådgivere og de reformramte på jobcentrene er på samme side. I 2018 skal vi i SDS udvikle vores socialpolitiske holdninger og lave et særligt dialogmateriale til brug i uddannelsen. Derudover skal lokalafdelingerne have bedre forudsætninger for at danne lokale alliancer med udsatte borgere.

Regeringens nedskæringer har gået hårdt ud over undervisningskvaliteten. For eksempel foregår mere og mere af den i et auditorium, hvilket gør de studerende mere passive og mindsker kontakten mellem studerende og underviser. Dét er den forkerte vej at gå; socialrådgiver er et fag, der kræver aktiv træning, ikke bare læsning og lytning. Derfor besluttede årsmødet, at SDS i 2018 skal lave en kampagne for en mere praksisnær socialrådgiveruddannelse. Den skal blandt andet handle om mere praktik, krav til ledelsen på uddannelserne, nytænkning af eksamensformerne og en undersøgelse praksiskoblingen i undervisningen.

Trivslen og det socialfaglige fællesskab på socialrådgiveruddannelserne er for lav. Derfor skal SDS’ lokalafdelinger i 2018 lave anbefalinger til, hvordan uddannelserne kan løse dette problem. Derudover besluttede årsmødet, at SDS i 2018 skal arbejde med digitalisering og e-learning. SDS skal blandt andet lave en række anbefalinger til socialrådgiveruddannelsen på området.

Ældre medlemmer er vant til, at SDS hvert år afholder et forårstræf og et efterårstræf. Sådan vil det ikke være mere. I 2018 skal SDS i stedet for træffene afholde flere medlemskurser som det velbesøgte jura brush-up. Hvad de præcist skal handle om, er op til den nye landsbestyrelse.

Invester i socialrådgiveruddannelsen

Politikerne skal investere i socialrådgiveruddannelsen, hvis Danmark skal have gode socialrådgivere i fremtiden. Så klar var linjen fra årsmødet, der enstemmigt vedtog en udtalelse, der kritiserede nedskæringerne og krævede investeringer.

De seneste år har socialrådgiveruddannelsen fået tilført færre midler per studerende. Det rammer uddannelseskvaliteten hårdt og kan betyde færre studerende. I 2018 skal SDS kæmpe for, at dette billede bliver vendt. Det skal vi gøre sammen med Dansk Socialrådgiverforening og de andre organisationer i Uddannelsesalliancen.

Med denne udtalelse slog årsmødet også fast, at flere penge til socialrådgiveruddannelsen ikke må komme på bekostning af andre uddannelser.

Fra venstre: Den nye formand Anders og den nye næstforkvinde Lone.

Nyt forretningsudvalg

Søndag formiddag valgte årsmødet, hvem der skal repræsentere landets socialrådgiverstuderende i det kommende år. Anders Bruun Andersen blev valgt til formand og skal sammen med Lone Olsen Jørgensen, der blev valgt til forkvinde, lede SDS i det daglige. Anders er formand for SDS i København og har arbejdet med aktivistisk solidaritet med reformramte. Lone har siddet i SDS forretningsudvalg i hele 2017 og arbejdet sammen med det nuværende formandskab.

Til forretningsudvalget valgte årsmødet Christina Svane Larsen, der er forkvinde i Aarhus-afdelingen. Derudover blev Sara Johannesen fra Roskilde valgt til den nyoprettede post landsbestyrelsesmedlem. Det nye forretningsvalg går i gang med arbejdet umiddelbart efter nytår.

Desuden valgte årsmødet også, at formandsskabet ikke længere automatisk er formænd. De valgte kan nu selv bestemme, hvad de vil kalde sig. Denne ændring har mange elev- og studenterorganisationer foretaget de sidste par år, og nu er SDS også komme med på vognen.

Find referatet fra mødet og læs alle vedtagelserne på vores temaside om årsmødet.