Praksisundersøgelse 2018

SDS lancerer i efteråret 2018 en undersøgelse af studerendes erfaringer med at træne deres socialfaglighed.

Man kan ikke kun læse sig til at blive socialrådgiver – det kræver masser af praktisk træning at udvikle stærke socialfaglige kompetencer. Desværre oplever mange nyuddannede, at overgangen til praksis kan være meget overvældende. Derfor vil SDS med denne undersøgelse sætte fokus på, hvordan vi som studerende klædes på til at udøve socialt arbejde i praksis. Træner vi nok i undervisningen? Er der nok supervision? Har vi nok praktik?

Alt det ønsker vi at blive klogere på og derfor har vi brug for dine erfaringer!

Afhængig af hvor gavmild du er med at uddybe dine svar, tager undersøgelsen ml. 10-15 min at svare på.

Praksisundersøgelse

Når du deltager i undersøgelsen, er du med i lodtrækningen om 10 gavekort af 300 kr. til Academic Books.

 

Baggrund for undersøgelsen

I 2016 stillede studerende fra SDS et foreslag til Dansk Socialrådgiverforenings (DS) repræsentantskabsmøde om at sætte fokus på kvaliteten af praksiselementerne på socialrådgiveruddannelsen. Resolutionen blev enstemmigt vedtaget  og handler i korte træk om, at der er brug for mere viden om praksislæring og praktikken for at løfte kvaliteten af uddannelsen. Siden har SDS’ landsbestyrelse og lokalafdelinger udtaget hvilke emner, der er relevante på tværs af alle uddannelsessteder og hvor vi har en fornemmelse af, at der kan være behov for et kvalitetsløft. Vi har valgt at lægge størst fokus på aktiv træning i undervisningen og rammerne for praktik.

Træning.

Socialrådgiveruddannelsen er ikke kun en teoretisk, men også en praktisk uddannelse. Vi skal bl.a. øve os i forskellige former for samtaler, tilpasse vores sprog og kropssprog og holde konstruktive møder med kolleger. Vi skal også træne, hvordan man journalfører, skriver gode indstillinger og formulerer en afgørelse, så den er letforståelig. Det stiller store krav til uddannelserne om at facilitere undervisningen på en måde, hvor studerende prøvet deres færdigheder af i praksis. Men hvordan gør man bedst det inden for de rammer studiet er underlagt? Her er studerendes erfaringer med praktisk træning en nøgle til at identificere, hvilke undervisningsformer, der virker i praksis.

Praktik.

Mange studerende refererer til praktikken som det bedste og allermest læringsrige modul på uddannelsen! SDS’ Praktikkorps får desværre hvert år kontakt til en håndfuld studerende, der oplever problemer i praktikken. Vi har dog indtil videre haft svært ved at vurdere, hvorvidt de sager vi hører om, er udtryk for nogle mere generelle problemer. Derfor spørger vi ind til studerendes oplevelser i praktikken for fx. at få undersøge om studerende får nok vejledning eller om det er et emne, SDS bør tage op. Vi er også interesserede i at undersøge om studerende ønsker mere praktik på uddannelsen – gør du?

Praksisundersøgelse