Anders Bruun: Det er vores kamp

OK18-konflikten handler også om os studerende, fastslår SDS’ forperson. SDS’ står på de offentligt ansattes side og opfordrer alle studerende til at engagere sig i kampen.

Skrevet af Silas Marker

Den 10. april vil landets 13 socialrådgiveruddannelser lukke ned, hvis arbejdsgivernes lockout af underviserne træder i kraft. Samtidig vil et meget stort antal af vores praktiksteder også sende sine ansatte hjem.

– ”Det er en meget voldsom reaktion fra arbejdsgiverne,” siger Anders Bruun Andersen, forperson for SDS. ”Det virker mest som en magtdemonstration, og ikke som om de rent faktisk vil forhandle.”

Vis solidaritet

Anders Bruun Andersen forstår godt, at mange studerende finder det træls, at deres uddannelse bliver sat på pause. Men samtidig opfordrer til solidaritet med de konfliktramte: ”Deres kamp er også vores kamp. For at vi kan blive gode socialrådgivere, behøver vores undervisere gode arbejdsforhold. Og det vil vi jo også gerne selv have, når vi er færdiguddannede som socialrådgivere.”

Derfor er det ifølge SDS’ forperson vigtigt, at vi som studerende ikke bare tager fri under konflikten men støtter op om de konfliktramte.

– ”Tag fat i de lokale SDS-aktive og organiser en indsamling, en aktion, en støtteerklæring eller noget andet opbakning til de lockoutede. Deres kamp er vores kamp!”

OK18-stormøder

I den kommende tid vil SDS arrangere OK18-stormøder på alle socialrådgiveruddannelserne i landet. Allerede nu er der arrangeret møder i København, i Slagelse og i Aalborg, og der er flere på vej.

– ”Det er vigtigt, at vi mødes som studerende og taler sammen om det her,” siger Anders Bruun Andersen. ”Selvom vi kun omtaler de offentligt ansatte som konfliktramte, handler konflikten jo som sagt også om os. Så selvfølgelig skal vi engagere os i den.”

”Det er vigtigt, at vi mødes som studerende
og taler sammen om det her”

Hvad kommer der til at ske på de møder?

– ”Det er meget op til dem, der møder op. Men jeg håber, at møderne vil blive brugt til at gøre hinanden klogere og til at arrangere solidaritetsarbejde med de vores undervisere. Uanset om møderne skriver en støtteerklæring, en flyeruddeling, en aktion foran Moderniseringsstyrelsen eller noget fjerde, er det guld værd. Det vigtigste er, at vi engagerer os og støtter de konfliktramte.”

Vi skal have del i opsvinget

Den helt store uenighed mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne er ifølge Dansk Socialrådgiverforening spørgsmålet om løn.

– ”De offentligt ansatte har ikke krævet en lønfest. Det er simpelthen ikke rigtigt, når arbejdsgiverne siger det. Vi kræver bare at få en fair løn for et livsvigtigt stykke arbejde,” siger Anders Bruun Andersen.

Normalt har den danske model fungeret sådan, at arbejderne har holdt igen med lønkravene i økonomiske nedgangstider for til gengæld at få lønstigninger i opgangstiderne. Ifølge Anders Bruun virker det til, at arbejdsgiverne har sagt farvel til den idé.

Ifølge De Økonomiske Vismænd vil lønnen i den private sektor stige med 9,2% over de næste tre år. Det skyldes, at Danmark er kommet ud af den økonomiske krise og ind i et økonomisk opsving. Det skal vi offentligt ansatte også have del i, lyder det fra SDS’ forperson:

– ”Socialrådgivere og offentligt ansatte har holdt for ved de sidste tre overenskomster. Vi har holdt igen med lønkravene og har i stedet forhandlet nogle andre ting igennem. Men nu er det tid til, at vi også får et stykke af den kage, som vi selv har været med til at gøre større.”

“Nu er det tid til, at vi også får et stykke af den kage,
som vi selv har været med til at gøre større.”

Denne kamp håber Anders, at de studerende vil engagere sig i:

– ”Socialrådgiverfaget er et solidarisk fag, der handler om at stå sammen og hjælpe hinanden – også i kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår. Netop nu er der brug for det.”

Arbejdstid

En anden knast i OK18-forhandlingerne har fra start været spørgsmålet om frokostpausen. I lang tid har det været kutyme, at ansatte i staten havde betalt frokostpause.

Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen indledte overenskomstforhandlingerne med at skabe tvivl om, om frokostpausen skulle regnes som arbejdstid eller ej. Hvis pausen bliver sløjfet, vil det betyde 2,5 timers ekstra arbejde om ugen.

– ”I over 100 år har vi i fagbevægelsen kæmpet for mere fritid. Vi har sikret, at arbejdstiden er blevet sænket fra 60 til 37 timer om ugen. Det har vi ikke tænkt os at give op på. Derfor støtter SDS fagforeningernes krav om at beholde frokostpausen.”

“Vi har sikret, at arbejdstiden er blevet sænket fra
60 til 37 timer om ugen.
Det har vi ikke tænkt os
at give op på.”

Følg med

SDS har lavet en OK18-side for socialrådgiverstuderende, som vi løbende opdateres. Her kan du finde alt det, du skal vide om den måske kommende strejke og lockout som studerende. Find siden på www.sdsnet.dk/OK18