Praktik- og bisidderkorps-kursus

Dato
lørdag den 19. maj 2018
søndag den 20. maj 2018
Tidspunkt
10:00 - 17:45
Sted
Loading Map....

Vil du kunne rådgive og fungere som bisidder for socialrådgiverstuderende, som har udfordringer i forbindelse med praktikken?

Så er SDS’ praktik- og bisidderkorpskursus lige noget for dig!

SDS uddanner et nyt hold af praktikkorpsrådgivere, og vi vil have dig med. Det er en unik mulighed for både at gøre en forskel for dine medstuderende ved at give dem uvurderlig hjælp, forbedre dine egne kompetencer og få noget godt på CV’et.

Kurset løber over en weekend i maj. Som noget nyt vil praktik- og bisidderkorpset også være en del af SDS store praktikkampagne i efteråret 2018, og kurset vil derfor også forberede dig på kampagnearbejdet.

Praktikkorpskursus-weekend: 19-20. maj på Toldbodgade 19, 1253 København K

Praktikkampagnemøder: August – oktober 2018 (mere info følger)

Tilmeld dig via Dansk Socialrådgiverforenings kursussystem her

Om praktikkorpskurset

Til kursusdel 1 vil du blive klædt på til rollen som vejleder og bisidder i forbindelse med praktik, men det kan også være andre sager, som en medstuderende har brug for hjælp til. Du bliver indført i reglerne for praktik og får viden om, hvad det vil sige at være proceskonsulent og ekspertkonsulent.

Vi træner konkret din rådgivning pr. mail og telefon til kurset samt øver, hvordan du sagsbehandler en praktiksag.

Som bisidder binder du dig et år til SDS’ praktikkorps. Det forventes, at du fleksibelt kan tage praktiksager, når de opstår – også gerne på et andet uddannelsessted i din region end dit eget. SDS dækker selvfølgelig dine transportudgifter. Du vil løbende få mulighed for sparring med os om dine sager – også efter kurset.

Som noget nyt er kurset bredt over to dage, så vi har mere tid til at gå i dybden, lære hinanden at kende samt forberede os på SDS’ praktikundersøgelse, der skydes i gang i efteråret. Praktikundersøgelsen er udarbejdet af SDS’ forretningsudvalg i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening, og det bliver korpsets opgave at være lokale tovholdere for undersøgelsen. Vi vil derfor også snakke om undersøgelsen indhold og arbejde med, hvordan vi bedst eksekverer den.

Hvad er praktikkorpset?

SDS’ praktikkorps består af frivillige socialrådgiverstuderende, som hjælper studerende i praktik med råd og vejledning, samt som bisiddere, hvis medstuderende i praktikken eller på anden vis kommer i klemme og har brug for vejledning og støtte.

SDS og Dansk Socialrådgiverforening (DS) uddanner hvert år et hold af bisiddere, som står til rådighed for de studerende.

Praktisk og tilmelding

Tilmeld dig kurset via DS’ kursussystem. Du skal bruge dit DS medlemsnummer. Her skal du også skrive en motivation med lidt om dig selv og mindst fem linjer om, hvorfor du gerne vil være en del af praktikkorpset.

Der er tilmeldingsfrist til og med 3. maj.

Kurset er gratis, og SDS sørger for overnatning d. 20. maj og forplejning begge dage.

SDS dækker dine transportudgifter – både i forbindelse med kurset, og når du skal ud til dine praktiksager. Find refusionsblanketten og læs mere om refusion på www.sdsnet.dk/refusion

Har du spørgsmål? Så skriv endelig til Anders på sdsformand@sdsnet.dk

Læs alt om praktikkorpset her.

Se kursets facebookevent.