Praktikkorpskursus

Dato
lørdag den 6. april 2019
Tidspunkt
10:00 - 17:30
Sted
Dalum Landbrugsskole
Landbrrugsvej 65, 5260 Odense S
Map Unavailable

Har du mod på at yde rådgivning og fungere som bisidder for dine medstuderende, som bl.a. har udfordringer i forbindelse med praktikken? Så er SDS’ praktik- og bisidderkorpskursus lige noget for dig!

SDS uddanner et nyt hold af praktikkorpsrådgivere, og vi har brug for at have dig med! Det er en unik mulighed for både at gøre en forskel for dine medstuderende ved at yde en uvurderlig hjælp, forbedre dine egne kompetencer og få noget godt på CV’et.

Om praktikkorpskurset 
På kurset vil du blive klædt på til rollen som vejleder og bisidder i forbindelse med sager, hvor en medstuderende har brug for hjælp til. Du bliver bl.a. indført i reglerne for praktik og får viden om, hvad det vil sige at være proceskonsulent og ekspertkonsulent.

Vi træner konkret din rådgivning pr. mail og telefon til kurset samt øver, hvordan du sagsbehandler en praktiksag.

Som bisidder binder du dig ikke til mere end du kan gabe over. Men vi har en forhåbning om, at du fleksibelt vil kunne tage praktiksager, når de opstår – også gerne på et andet uddannelsessted i din region end dit eget. SDS dækker selvfølgelig dine transportudgifter. Du vil løbende få mulighed for sparring med os om dine sager – også efter kurset.

Hvad er praktikkorpset?
SDS’ praktikkorps består af frivillige socialrådgiverstuderende, som hjælper andre studerende ved at yde råd og vejledning, samt som bisiddere, hvis medstuderende i praktikken eller på anden vis kommer i klemme og har brug for vejledning og støtte.

SDS uddanner hvert år, i samarbejde med DS, et hold af bisiddere, som står til rådighed for de studerende.

Praktisk
Kurset er gratis, og SDS sørger for forplejning samt overnatning fra lørdag d. 6. April, hvis du har lyst til at lære de andre deltagere på kurset bedre at kende efter selve kursusdagens program.

SDS dækker dine transportudgifter – både i forbindelse med kurset, og når du skal ud til dine praktiksager. Find refusionsblanketten og læs mere om refusion på her.

Tilmelding
Tilmeld dig til praktikkorpskurset her!

Har du spørgsmål? Så kontakt endelig næstforkvinde Lisa på 61225777 eller lisa@sdsnet.dk.