SDS’ Årsmøde 9.-11. november i København

Dato
fredag den 9. november 2018
søndag den 11. november 2018
Tidspunkt
16:00
Map Unavailable

Årsmødet er SDS’ øverste organ. Brug en weekend i København med medstuderende fra hele landet, og få indflydelse på, hvad der er vigtigst at arbejde videre med. Vi skal diskutere og beslutte indsatsområder, vælge nyt forretningsudvalg, repræsentanter til landsbestyrelsen, høre på – og snakke med – spændende gæstetalere OG så skal vi have det brand godt sammen!

Årsmødet er for alle medlemmer, og fredag vil dem, der ikke har været til et årsmøde før bliver klædt på, således alle kan deltage på lige fod.

Programmet ser sådan ud:

Fredag den 9. november
16.00 Indskrivning
17.00 Åbning, introduktion
17.30 Minikursus for førstegangsdeltagere/Formøder
18.30 Formalia, Landsbestyrelsens beretning om 2018
19.30 Aftensmad
20.30 Mulighed for J-Dag i “Varmestuen” og/eller afgang til sovefaciliteter

Lørdag den 10. november
8.00 Morgenmad
8.45 Syng dig frisk
9.00 Gruppearbejde om indkomne forslag til vedtægtsændringer
10.00 Gruppearbejde om indkomne forslag udtalelser
11.00 Gæstetale ved kommende DS formand Mads Bilstrup
11.20 Gæstetale ved Dansk Socialrådgiverforening Region Østs formand Rasmus Balslev
11.45 Behandling af indkomne forslag (vedtægter)
12.20 Behandling af indkomne forslag (udtalelser)
13.00 Frokost
13.45 Fremlæggelse af- og gruppearbejde om indkomne forslag til indsatsområder og arbejdsplan
14.45 Kaffe/the og klubbernes store kagebord
15.05 Behandling af indkomne forslag til indsatsområder, arbejdsplan samt kontingentsats
16.10 Regnskab 17; statusregnskab 18
16.30 Præsentation af budget 19
16.40 Gæstetalere
17.15 Underholdning
19.00 Middag
Evt Klub-indslag under middag/efter maden

Søndag den 11. november
9.00 Morgenmad
9.45 Morgensang
10.00 Præsentation af kandidater
10.30 Behandling af budget 19
10.45 Pause
11.10 Valg til FU, LAB og kritisk revisor
11.50 Regionsmøder (bl.a. valg til DS regioner)
12.20 Eventuelt og evaluering
13.00 Afslutning af årsmødet
Frokost

Skynd dig ind og
tilmelde dig her
.

Formøder
Formødet til årsmødet er de lokale klubbers mulighed for at mødes (fx i forbindelse med allerede planlagt klubmøde), og snakke om, hvad der vigtigst for klubben at tage op på årsmødet. Det kan være vedtægtsændringer; forslag til indsatsområde for 2019; et politisk emne man gerne vil debattere på årsmødet (der kan ende ud i officiel udtalelse); osv.
Et formøde til årsmøde skal indkaldes, minimum 14 dage inden mødet (fx via facebook-sider/grupper og plakater), så alle SDS’ere på skolen har mulighed for at komme.

Deadlines
Senest d. 26. oktober skal alle forslag til Årsmødet (om vedtægtsændringer, politiske udtalelser, indsatsområder)

OBS: Dette er ikke deadline for at stille op til en post.
Vil man stille op som forperson, næstforperson, frivilligt/menigt forretningsudvalgsmedlem eller menigt landsbestyrelsesmedlem kan man gøre dette helt op til weekenden for årsmødet.