SDS’ Årsmøde 9.-11. november i København

Dato
fredag den 9. november 2018
søndag den 11. november 2018
Tidspunkt
16:00
Sted
Socialrådgiveruddannelsen Metropol
Kronprinsesse Sofiesvej 35, Fredeirksberg C, 2000
Loading Map....

Årsmødet er SDS’ øverste organ. Brug en weekend i København med medstuderende fra hele landet, og få indflydelse på, hvad der er vigtigst at arbejde videre med. Vi skal diskutere og beslutte indsatsområder, vælge nyt forretningsudvalg, repræsentanter til landsbestyrelsen, høre på – og snakke med – spændende gæstetalere OG så skal vi have det brand godt sammen!

Årsmødet er for alle medlemmer, og fredag vil dem, der ikke har været til et årsmøde før bliver klædt på, således alle kan deltage på lige fod.

Årsmødemappen

I Årsmødemappe 2018 kan du læse alt om årsmødet – både praktisk, forslag, mv.

Programmet:

FREDAG

16.00 Indskrivning og kaffe
17.30 Åbning, introduktion
17.50 Minikursus for førstegangsdeltagere og formøder
18.25 Deadline for ændringsforslag til formalia
18.30 Formalia (inkl. valg af stemme- og redaktionsudvalg)
18.45 Landsbestyrelsens beretning om 2018
19.15 Aftensmad (C218)
20.30 Varmestuen er åben

LØRDAG
8.00 Morgenmad
8.45 Morgensang
9.00 Gruppearbejde om indkomne forslag til vedtægtsændringer
9.20 Gruppearbejde om indkomne forslag udtalelser
10.35 Kort pause
10.50 Deadline for ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag
Deadline for ændringsforslag til forslag til udtalelser

10.50 Gæstetale ved kommende DS-næstformand Ditte Brøndum
11.10 Gæstetale ved DS Regionsformand Rasmus Balslev
11.30 Behandling af indkomne forslag til vedtægter
11.50 Behandling af indkomne forslag til udtalelser
12.40 Frokost
13.30 Fremlæggelse af indkomne forslag til indsatsområder og arbejdsplan
13.50 Gruppearbejde om indkomne forslag til indsatsområder og arbejdsplan
14.55 Kaffepause
15.00 Deadline for ændringsforslag til forslag indsatsområder og arbejdsplan
15.15 Behandling af indkomne forslag til indsatsområder og arbejdsplan
16.15 Kort pause

16.25 Regnskab 17
Statusregnskab 18
16.45 Præsentation af budget 19
17.00 Gæstetalere ved SAND
17.15 Hygge
18.30 Middag
20:00 Fest på studiet
21.00 Deadline for opstillinger. Deadline for ændringsforslag til budget 2019

SØNDAG
9.00 Morgenmad
9.45 Morgensang
10.00 Præsentation af kandidater til FU, LAB, REP og kritisk revisor
10.30 Behandling af forslag om kontingentsats
10.45 Behandling af budget 19
11.15 Kort pause
11.30 Energizer
11.45 Valg til FU, LAB, REP og kritisk revisor
12.20 Kort pause
12.30 Regionsmøder (bl.a. valg til DS regionsbestyrelser)
13.00 Eventuelt
13.15 Evaluering
13.40 Afslutning af årsmødet ved afgående og tiltrædende forperson
14.00 Oprydning

Skynd dig ind og
tilmelde dig her
.

 

Indkomne forslag til årsmødet

Se dem her

Stående papirer 

Her kan du læse vores vedtægter, budget 2018, indsatsområder mv vedtaget på årsmødet 2017.

________________________________________

Formøder
Formødet til årsmødet er de lokale klubbers mulighed for at mødes (fx i forbindelse med allerede planlagt klubmøde), og snakke om, hvad der vigtigst for klubben at tage op på årsmødet. Det kan være vedtægtsændringer; forslag til indsatsområde for 2019; et politisk emne man gerne vil debattere på årsmødet (der kan ende ud i officiel udtalelse); osv.
Et formøde til årsmøde skal indkaldes, minimum 14 dage inden mødet (fx via facebook-sider/grupper og plakater), så alle SDS’ere på skolen har mulighed for at komme.

Deadlines
Senest d. 26. oktober skal alle forslag til Årsmødet (om vedtægtsændringer, politiske udtalelser, indsatsområder)

OBS: Dette er ikke deadline for at stille op til en post.
Vil man stille op som forperson, næstforperson, frivilligt/menigt forretningsudvalgsmedlem eller menigt landsbestyrelsesmedlem kan man gøre dette helt op til weekenden for årsmødet.