cof

ESWRA: Passionerede forskere og teori om socialt arbejde uden for bøgerne

Hvad er mulighederne og udfordringerne for socialt arbejde i en verden, der er i hastig forandring? Christina fra SDS Aarhus har været til konference om socialt arbejde på internationalt plan i Edinburg.

Skrevet af Christina Svane Larsen

Er du også nysgerrig på hvad der findes af socialt arbejde udover det du lærer på studiet, og vil du gerne have hovedet lidt ud af bøgerne? Og vidste du at der hvert år bliver afholdt kæmpestore konferencer rundt om i Europa om socialt arbejde?

Jeg har for nylig været i Edinburgh til European Social Work Research Association (ESWRA)’s konference om Social Work in Transition: Challenges for Social Work Research in a Changing Local and Global World”. Turen fik jeg delvist sponsoreret af SDS ved at søge medlemspuljen om penge til indgangsbilletten til konferencen.

Forskere fra hele verden

Konferencen som foregik på Edinburgh University, handlede om socialt arbejde i en verden som er i konstant forandring og havde 195 oplæg fordelt på en masse 90 minutters sessioner med forskere verden over, som hver især kort præsenterede deres forskning og derfra tog spørgsmål fra publikum.

Udover dette var der flere stande med bøger om socialt arbejde, en plakatkonkurrence samt masser af gadgets og gimmicks.

Jeg hørte mange enormt spændende oplæg i løbet af de to dage, men især to af dem gjorde særligt indtryk.

Socialt arbejde med mennesker

Det første oplæg, jeg især vil huske, handlede om bhutanesiske flygtninge i USA og Community Based Participatory Research. Forskeren Hye-Kyung Kang og en lokal NGO havde i samarbejde med en gruppe unge bhutanesiske flygtninge i Seattle i USA undersøgt de behov, styrker og ønsker, som det samfund, de bhutanesiske flygtninge har opbygget i Seattle, havde.

Arbejdsløsheden i det lille samfund er høj, og den hjælp, som flygtningene modtager fra staten, er meget begrænset.

På baggrund af dette har Hye-Kyung og den lokale NGO i samarbejde med især de yngre flygtninge trænet og undervist dem i indsamling af data om deres samfund, og på baggrund af dette er der blevet udviklet metoder til at hjælpe deres lille samfund med at samarbejde bedre, gøre samfundet i stand til at hjælpe og støtte hinanden i integrationen i USA og skabe forståelse for det at være ung og gammel bhutanesisk flygtning i USA.

Community Based Participatory Research er en fantastisk metode i socialt arbejde, da den direkte involverer og aktiverer den tiltænkte målgruppe og søger at sætte den i stand til at analysere og afdække behov og styrker i målgruppen, for derved at kunne handle fremadrettet. I stedet for at udøve socialt arbejde mennesker giver metoden adgang til at udøve socialt arbejde med mennesker.

“I stedet for at udøve socialt arbejde mennesker
giver metoden adgang til at udøve socialt arbejde
med mennesker.”

Kan vi stole på forskningen?

Det andet oplæg, der virkelig satte sig hos mig, kom fra en psykolog ved navn Paul Montgomery. Dette oplæg påpegede, at 85% af alle randomised controlled trials (en metode, der inddeler folk i en behandlingsgruppe, hvor man intervenerer, og en kontrolgruppe, hvor man ikke gør, hvorefter man ser, om der er en forskel, red.) er så dårligt begrundede, at det ikke er troværdigt nok som forskning. Montgomerys påstand var baseret på gennemgang af de store social work-magasiner og lægejournaler 5 år tilbage.

“Det åbnede mine øjne for vigtigheden af at være kritisk,
stille spørgsmål og virkelig bruge vores undervisere på skolen”

Det er ret vildt at tænke på, når meget af den forskning, der findes derude, kommer til os som socialrådgiverstuderende i form af vores lærebøger på studiet. Det åbnede mine øjne for vigtigheden af at være kritisk, stille spørgsmål og virkelig bruge vores undervisere på skolen til at blive klogere og udfordre den nuværende viden.

Passionerede forskere

Den passion, forskerne mødte op med, var fantastisk fed at opleve. Det gav enormt meget energi og blod på tanden, at være samlet med mennesker, som virkelig brænder for at fremme socialt arbejde på mange forskellige måder og med mange forskellige metoder.

Det var også fantastisk at være med på forreste række og opleve den nyeste forskning i socialt arbejde, frem for at læse det i bøgerne flere år efter. Der var direkte adgang til at stille spørgsmål til de mennesker, som inspirerer vores lærebøger og vores sociale arbejde i Danmark.

Inspiration til studiet

Jeg har lært at socialt arbejde er så meget mere end det vi lærer i skolen, men at jeg kan genkende meget teori og nogle tilgange fra skolen. Dette gjorde blandt andet, at jeg ikke havde svært ved at følge med under oplæggene.

Socialt arbejde er en kæmpe verden, og der er tusindvis af muligheder for os som socialrådgivere. Det er i sandhed en uddannelse der er alsidig, så hvis du går og søger noget ny inspiration i din daglige studietrummerum, så husk at Google er din ven, og at du altid kan søge penge fra SDS medlemspulje.

“Jeg har lært at socialt arbejde er så meget mere end det vi lærer i skolen”