Frederikke og Sara: På hver sin side af praktikken

 

 

Frederikke og Sara fra Roskilde er i disse dage i færd med at gøre studiestartspakker klar til de mange nye studerende der starter på landets socialrådgiveruddannelser i februar. Mens de står og pakker blokke, kuglepenne og bolsjer i SDS’ sekretariat i København, har de masser af tid til at hyggesnakke om praktik og studielivet. Vi var en flue på væggen da de udvekslede erfaringer med praktikken og praksisundersøgelsen, som viser hvor vigtigt praksis og praktik er, for alle landets socialrådgiverstuderende.

 

 

Praksis i undervisningen

Humøret er højt i kælderen, hvor Sara Hougaard Johannesen og Frederikke Esp Nielsen hører radio og snakker, mens de lægger merchandise i små plasticposer. Pakkerne skal snart sendes rundt omkring i landet til studiestart – da SDS møder Frederikke og Sara er de lige blevet færdige med en kasse der skal sendes til Aabenraa. ”Tænk at det er ét år siden jeg startede! Det går altså hurtigt” udbryder Frederikke der går på 2. modul på Absalon i Roskilde, og driller Sara der går på 9. modul samme sted med, at hun nok ikke kan huske studiestarten fordi hun er så ”gammel”.

Frederikke og Sara taler dog også om, hvor dagligdagen for socialrådgiverstuderende kunne forbedres. Sara, der er aktiv i arbejdet med SDS’ praksisundersøgelse er ikke i tvivl om, hvad de studerende synes er et vigtigt emne ”Vi kan jo se på besvarelserne, at de studerende brænder for praktik og praksis. Det er bare ærgerligt at vi I samme undersøgelse kan se, at vi kan se at området bliver prioriteret helt forskelligt på tværs af uddannelser, undervisere og praktikforløb”

Et område hvor Frederikke oplever at der er plads til forbedring, er praksistræning i at skrive fx journalnotater: ”At skrive journalnotater og afgørelser er jo sindssygt vigtigt at kunne, men det er begrænset hvad jeg har lært på skolen so far. Jeg har hørt at socialrådgiveruddannelsen i Århus har en god indsats for at introducere de studerende til hvordan man gør. Det ville være fedt hvis vi havde tid til den slags fordybning, men skolerne og underviserne er pressede af besparelser, så der er ikke altid penge og tid til at gennemføre den slags hos os”.

 

Praktikoplevelsen ændrede sig fra én dag til den næste

Praksisundersøgelsen der blev gennemført i efteråret 2018, har b.la. til formål at undersøge hvordan de studerende oplever træning i praksis i undervisningen – og det har ikke overraskende vist sig, at der er forskel på, hvordan forskellige undervisere og uddannelser inddrager ”den virkelige verden”. Derfor ligger praksisundersøgelsen lige nu på arbejdsbordet, hvor Sara og andre engagerede er med til at planlægge hvordan SDS skal sætte praksis på dagsordenen – det blev nemlig besluttet på Årsmødet 2018 at praksis og praktik var det vigtigste indsatsområde for arbejdet i 2019.

Og undersøgelsen viser klart at der også er noget at tage fat i, når socialrådgiverstuderende skal ud i praktikken på 7. modul. Her oplever ca. hver 10. at blive sat ind i arbejdsopgaverne på en utilfredsstillende måde. Dette kan dels skyldes at praktikstedet og vejlederen håndterer opstarten dårligt, men Sara understreger også, at det kan skyldes at de studerende og arbejdspladsen ikke altid er gode til at få sat rammerne omkring arbejdet: ”Jeg oplevede selv i starten af min praktik, at kulturen var enormt fremmed og skræmmende for mig – indtil jeg fik sat mig ned og tog samtalen om, at jeg havde brug for en bedre indføring i opgaverne og mere struktur”.

Efter samtalen med praktikvejlederen på Saras praktiksted forandrede hendes situation sig: ”De var ikke vant til at have praktikanter på min arbejdsplads, så da jeg fik en god snak med min vejleder om hvordan vi skulle gøre fremover, ændrede det hele sig. I dag er det min drømmearbejdsplads”, siger Sara med et smil. Hun kan derfor kun opfordre alle studerende der skal til at begynde i praktik til at forventningsaftemme og tage en dialog med praktikstedet og vejlederen.

 

Det store valg

Frederikke der endnu ikke har været i praktik, kender til hvor meget praktik kan fylde i bevidstheden for en studerende. For skal man for eksempel vælge myndighed eller ikke-myndighed eller et praktiksted tæt på eller længere væk fra hvor man bor? Her har Sara helt klart inspireret Frederikke: ”Da jeg hørte hvor fedt Sara havde haft det i hendes praktik blev jeg tændt på idéen om at springe ud i noget der er lidt grænseoverskridende. I mit tilfælde er drømmen nok en ikke-myndighed praktikplads i en NGO – Jeg ved godt der er mange om buddet på de fleste af den slags arbejdspladser, men man kan jo lige så godt prøve at skrive en ansøgning”.

Sara er enig i, at det er godt at have høje forventninger til sin praktik. Men alle praktiksteder kan vise sig at være dér hvor man lærer mest, tilføjer Sara: ”Det er jo dét der vigtigst – at man lærer mest muligt og spørger ind til alt hvad man undrer sig ved. At man lader sig selv være praktikant”.

Resultaterne fra SDS’ praksisundersøgelse vil blive offentligt gjort senere i 2019 og vil blive brugt til konstruktivt at etablere samarbejder med uddannelserne omkring en forbedret indsats omkring praktik og praksis.

Læs også: Skal du snart i praktik og er i tvivl om dine rettigheder på arbejdspladsen? Vi har samlet relevante links for alle uddannelsessteder her: sdsnet.dk/praktikret