Kommentar til udspillet om nyt bevillingssystem

Forsknings- og uddannelsesministeriet er netop kommet med et udspil til et nyt bevillingssystem, altså den ordning, der fordeler penge til vores uddannelser. Læs vores holdning her. 

I SDS er vi glade for, at ministeriet har lyttet til behovet for større sikkerhed omkring institutionernes økonomi og derfor har valgt at øge de faste tilskud markant. Det vil forbedre institutionernes mulighed for at planlægge mere langsigtet og ikke i samme omfang være nødt at regne med frafald. Vi kunne dog godt tænke os, at endnu flere af midlerne blev givet som grundtilskud, men denne del af forslaget er bestemt et skridt i den rigtige retning.

I samme omgang er vi selvfølgelig også rigtig glade for, at ministeriet foreslår at hæve taksameteret for socialrådgiveruddannelsen. Men vi er meget usikre på, om det vil have en effekt i lyset af de årlige besparelser på 2% og den måde, nogle af institutionerne allerede omprioriterer nogle midler fra for eksempel sygeplejeuddannelsen til socialrådgiveruddannelsen. For at kunne løfte kvaliteten på studiet er der altså brug for at en væsentlig stigning i taksameteret. Vi mener ikke, at dette kan finansieres alene ved at flytte penge fra de andre uddannelser, men at man i stedet bør tilføre sektoren flere økonomiske midler.

Det er godt, at ministeriet lægger op til en gennemgribende forenkling af bevillingssystemet, men vi venter selvfølgelig på mere information om, hvilke tilskud der skrottes, og hvordan det vil påvirke de enkelte uddannelser.

Endelig er vi uforstående over for, hvorfor de vælger at gøre 10% af bevillingerne afhængige af, hvor hurtigt man kommer igennem, og om der job nok to år efter, at man er færdiguddannet. Ingen af delene ser vi som motivation til at højne uddannelsernes kvalitet. Et positivt element i forhold til det nuværende færdiggørelsestaxameter er dog, at tilskuddet kun bliver mindre i stedet for helt at frafalde for studerende der er forsinkede i deres uddannelse.