Landsbestyrelsens referater

Vi lægger løbende referater op fra vores Landsbestyrelsesesmøder.
Giver referaterne anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.