Mød Runa, SDS-medlem nr. 3300

SDS har for nylig rundet 3300 medlemmer på landsplan – og er dermed større end nogensinde før! Men hvem er medlem nr. 3300, og hvilke tanker gør denne socialrådgiverstuderende sig om studieliv, karriere og praktik? Vi har ringet til Runa Mohr fra VIA University College i Århus, og fik en snak om hverdagen som studerende i praktik.

Skrevet af Nikolaj Jønsson

Hverdagen i praktik

Da vi ringer til 24-årige Runa Mohr, er hun lige kommet hjem fra sit praktiksted i Jobcenter Aarhus . Her arbejder hun og hendes kolleger med ressourceforløb for borgere under 30 år. Da vi spørger hende, om hun er glad for sit praktiksted, svarer hun uden tvivl: ”Ja! Mine kolleger har taget godt imod mig – og så er beskæftigelsesområdet vildt spændende. Ved at være i praktik her, får jeg virkelig indblik i, hvordan kommunens områder og ansvar hænger sammen, på en måde som jeg ikke ville have lært på skolebænken”.

Runa er da heller ikke i tvivl om udbyttet af hendes praktik ”Nogle gange tænker jeg, at jeg har lært lige så meget de sidste to måneder jeg har været her i jobcenteret, som på min uddannelse samlet set”. For Runa er praktikken nemlig et sted hvor teorien fra skolen kan blive omsat til noget der kan bruges i praksis. Det er tværprofessionelt samarbejde et godt eksempel på: ”Fra skolen vidste jeg jo godt at samarbejde med fx læger, psykiatere og fysioterapeuter var en del af arbejdet som socialrådgiver, men det er først her i praktikken det er gået op for mig, hvor vigtigt det er, at inddrage og samarbejde med andre professionelle. Når de andre fagligheder kommer i spil, lærer man jo også hvad man selv kan byde ind med”.

Hvorfor socialrådgiver?

Det har dog ikke altid ligget i kortene at Runa skulle være socialrådgiver ”Min drøm gennem gymnasiet var altid at blive politibetjent og det skulle partout være i København”. Lysten til at blive betjent var for Runa grundet i, at man som betjent kunne hjælpe, guide og håndtere medmennesker der var i kritiske og sårbare situationer. Derfor foreslog Runas mor efter gymnasiet at uddannelsen som socialrådgiver på mange måder byggede på de værdier Runa fandt vigtige: ”Efter først at have affejet forslaget – det var jo trods alt min mor der foreslog det – begyndte jeg alligevel at tænke over muligheden. Èn af mine venner læste på VIA og anbefalede mig varmt at tage uddannelsen, og før jeg vidste af det havde jeg læst en masse om uddannelsen på nettet, og søgte optag og kom ind til vinterstart i 2017”.

I dag er Runas drive stadig at hjælpe sine medmennesker og ressourcesvage borgere. Men som Runa beskriver det, er arbejdet som socialrådgiver også en balancegang mellem lysten til at hjælpe, og det professionelle: ”Nogle gange lykkes det, andre gange lykkes det ikke, uanset hvor gode intentioner og hvor velforberedt man er i sin indsats – og dét må man ikke bebrejde sig selv. Det handler ikke om at redde hele verden på én gang, men om at gøre en forskel for det enkelte menneske man sidder overfor”´

Dagpenge og fagforening

Men hvorfor har Runa valgt at melde sig ind i SDS lige nu? ”Jeg sad med mine kolleger en dag og snakkede om hvad jeg ville efter studiet, hvor A-kassen, dagpenge og jobs kom på tale. Jeg var allerede medlem af FTF-A, men havde ikke fået meldt mig ind i SDS. Så da jeg hørte at de andre var medlem af DS (Dansk Socialrådgiverforening, red.), tænkte jeg, at det skulle jeg da også være. Selv om min praktik-tid her er rigtig god, kunne man jo en dag få problemer i en anden sammenhæng”.

Runa lærte allerede SDS og DS at kende ved et oplæg ved studiestart, men fik ikke meldt sig ind midt i alle de nye informationer, nye klassekammerater og andre foreninger, der også gerne ville havde hende som medlem. Men Runa ved allerede, at hendes medlemskab fremover skal bruges på nogle af de tilbud som SDS udbyder: ”Jeg har flere venner som har været på Jura Brush Up, og har været vildt glade for, at få genopfrisket juraen på et specifikt område”

Livet efter studiet

Runa er altså ved at finde ud af, hvad der interesserer hende indenfor socialrådgiverprofessionen. Men som hun selv siger, er det vigtigt at turde give sig i kast med noget nyt når man kommer ud på arbejdsmarkedet: ”Inden jeg startede på studiet ville jeg gerne arbejde med Børn og Unge. Men under praktikken har jeg skiftet mening – beskæftigelsesområdet er virkelig spændende! Det er det samme med Jobcenteret som arbejdsplads – før havde jeg måske nogle fordomme og forventninger som alle sammen er blevet modbevist i løbet af min praktik.  Så jeg holder i hvert fald mine døre åbne”