Årsmøde 2018

Den 9.-11 november mødtes socialrådgiverstuderende fra hele landet til SDS’ årsmøde 2018 – sammenslutningens øverste myndighed. Nedenfor kan du finde vedtagelserne og referatet fra mødet.

Ikke mindst fik vi valgt de fem personer, der kommer til at udgøre SDS’ forretningsudvalg i 2019:

Lisa Eltved (t.v. på billedet øverst), der læser i Aalborg, bliver fra årsskiftet ny næstforkvinde, og Laura Pode fra Aarhus bliver forkvinde. De tre frivillige poster besættes af lige så kompetente folk: Sara Johannessen og Margit Nielsen fra Roskilde og Jens Rosendal fra København.

Referat

Referatet er dét dokument, der beskriver, hvilke af forslagene, årsmødet vedtog, og hvilke forslag, mødet forkastede.

Find referatet her: Referat af årsmødet 2018

Referatet indeholder de behandlede ændringsforslag og forslag til vedtægter, udtalelser og indsatsområder, som fremgår herunder – Alle ændringer til dokumenterne er tilføjet.

Vedtægter

SDS’ Vedtægter – med ændringer fra årsmødet 2018

Udtalelser

SDS om fattigdom
Investér i Socialrådgiveruddannelsen
Socialrådgiverstuderende under DS overenskomster

 

Indsatsområder

Indsatsområderne, som årsmødet forpligter landsbestyrelsen og forpersonskabet at arbejde med, blev prioriteret af årsmødet. Tallene angiver prioritets-rækkefølgen:

1. Praktik-tak

2. Et socialpolitisk sds

3. SDS – et socialfagligt fællesskab for trivsel

3. Praktisk begavet

4. Digitalisering

Arbejdsplan 2019

Arbejdsplanen er det dokument der beskriver hvilke begivenheder, arrangementer og events der skal afholdes/deltages i

SDS arbejdsplan 2019

 

Vi siger tak for et produktivt og hyggeligt årsmøde for 2018
– Vi ses igen i 2019!

Lisa, Andreas og Iman poserer med Den Gyldne Humlebi givet til SDS Aalborg for den ekstraordinære indsats lokalklubben har gjort i 2018