Stående papirer

Her på siden kan du finde de papirer, vi har vedtaget på vores årsmøder.

 

SDS’ principprogram – SDS’ grundholdninger og -principper

 

Vedtægter

SDS’ Vedtægter – med ændringer fra årsmødet 2018

Udtalelser, årsmøde 2018

SDS om fattigdom
Investér i Socialrådgiveruddannelsen
Socialrådgiverstuderende under DS overenskomster

Desuden beholdes udtalelsen fra sidste årsmøde:

Udtalelse – SDS om ghettoplan: Boligpolitik skal være farveløs

 

Ved Dansk Socialrådgiverforenings Repræsentantskabsmøde, REP18, vedtoges udtalelsen:

Behov for styrkede uddannelser

 

Indsatsområder, årsmøde 2018

Indsatsområderne, som årsmødet forpligter landsbestyrelsen og forpersonskabet at arbejde med, blev prioriteret af årsmødet. Tallene angiver prioritets-rækkefølgen:

1. Praktik-tak

2. Et socialpolitisk sds

3. SDS – et socialfagligt fællesskab for trivsel

3. Praktisk begavet

4. Digitalisering

Arbejdsplan 2019

Arbejdsplanen er det dokument der beskriver hvilke begivenheder, arrangementer og events der skal afholdes/deltages i 2019:

SDS arbejdsplan 2019

 

 

Fra Årsmødet 2017:

Udtalelser:

Indsatsområder: