Stående papirer

Her på siden kan du finde SDS’ politisk vedtagne holdninger og papirer: principprogram, vedtægter, udtalelser og indsatssager.

Principprogram

I principprogrammet finder du SDS’ grundholdninger og -principper som organisation.
SDS’ principprogram

Vedtægter

Her finder du SDS’ vedtægter med ændringer fra årsmødet 2019. Vedtægterne viser SDS’ overordnede regelsæt.

SDS’ vedtægter – med ændringer fra årsmødet 2019

Udtalelser

SDS’ udtalelser giver udtryk for SDS’ holdninger til en specifik sag. Udtalelserne gælder som udgangspunkt fra årsmøde til årsmøde, medmindre årsmødet vælger at bibeholde udtalelser fra tidligere år.

Vi mangler undervisning i bæredygtigt og grønt socialt arbejde!

Desuden opretholdt årsmødet 2019 følgende udtalelse fra årsmødet 2018:
Socialrådgiverstuderende under DS overenskomster

Ved Dansk Socialrådgiverforenings Repræsentantskabsmøde, REP18, vedtoges udtalelsen:
Behov for styrkede uddannelser

Indsatssag for 2020

Indsatssagen sætter retningen for organisationens fokus og arbejde det næste år. Landsbestyrelsen og forretningsudvalget skal derfor sørge for, at det, som blev vedtaget på årsmødet bliver taget med videre i arbejdet i SDS i 2020.

SDS mod mere og bedre praktik