Fem forbedringer af censorordningen

En god censorordning er helt central for vores uddannelse. Derfor har vi skrevet et forslag til fem forbedringer af den nuværende ordning. Det har vi gjort sammen med en række andre studieorganisationer.

De fem forbedringer er:

  • Styrkelse af den eksterne censors rolle efter eksaminationen
  • Opkvalificering af censorer
  • Kvalitetssikring af studieordninger
  • Institutionsakkreditering og censorordningen
  • Sammenhæng på tværs af institutioner

Læs hele udspillet her.