Høringssvar: Drop loftet

MVU-netværket, som SDS er en del af, er i mod regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraternes uddannelsesloft. Loftet gør, at man ikke længere kan tage en gratis uddannelse på samme niveau som en, man allerede har taget. En politibetjent vil for eksempel ikke kunne uddanne sig videre til socialrådgiver.

Mange studerende er vrede over det, og i december arrangerede vi en manifestation mod det.

I dette høringssvar fortæller vi politikerne om vores bekymringer ved loftet. Læs høringssvaret her.

Først og fremmest gør loftet uddannelsessystemet mindre fleksibelt; det mindsker vores muligheder for specialisering og tværfaglighed. Det ødelægger simpelthen vores mulighed for at kombinere uddannelser og blive bedre til det, vi gerne vil lave. Det er katastrofalt.

Uddanelsesloftet vil også medføre et øget frafald under uddannelsen; studerende vil droppe ud og starte forfra på en anden uddannelse, fordi de nu ikke kan tage begge to.

Det vil derudover blive sværere at vælge en uddannelse, fordi loftet selvfølgelig gør det farligt at vælge forkert. Derfor bliver der behov for mere vejledning, hvilket kræver flere ressourcer – og det vil politikerne ikke give.

Til slut undrer os meget over, at partierne har udvalgt fire uddannelser, som er fritaget for loftet. Hvorfor lige dem? Og hvorfor ikke for eksempel de socialrådgivere, lærere, sygeplejesker og pædagoger, der hver dag holder velfærdssystemet kørende?

Alt i alt vil uddannelsesloftet kun gøre skade på vores uddannelsessystem, og derfor er vi ikke færdige med at protestere imod det.