Pressemeddelelse: Ingen fusion uden handling og vision.

SDS har sammen med resten af netværket for studieorganisationerne for mellemlange videregående uddannelser skrevet denne pressemeddelelse om fusionen mellem UCC og Metropol. 

Fusioneringen af professionshøjskolerne UCC og Metropol kommer bag på mange. Særligt i lyset af de store udfordringer etableringen af det nye Campus Carlsberg, der stod klar for kun 7 måneder siden, medførte.

Baggrunden for sammenlægningen, er ifølge de to professionshøjskoler, ikke et økonomisk spørgsmål, men at skabe muligheden for at udvikle de bedste faglige miljøer. Visionen om bedre uddannelser er naturligvis en vision vi deler. Vi studerende er dog alligevel bekymrede for, hvorvidt en sammenlægning af de to professionshøjskoler vil føre til yderligere besparelser og initiativer, der potentielt kan svække kvaliteten af uddannelserne yderligere.

Formanden for Lærerstuderendes Landskreds, Jenny Maria Jørgensen, påpeger:

– “Sammenlægningen af uddannelserne til det nye Campus Carlsberg medførte en række problemer, som havde konsekvenser for både studerende og undervisere. IT-systemerne kunne ikke håndtere de mange studerende på samme adresse og ledelsen havde svært ved at håndtere de udfordringer, det medførte. Samtidig blev der i sammenlægningen sparet på administrativt personale, hvilket har betydet, at de studerende har haft svært ved at få råd og vejledning. Vi frygter at lignende problemer vil opstå i fusionen mellem Metropol og UCC.”

I den fælles udsendte pressemeddelelse lægger de to professionshøjskolers bestyrelser vægt på, at både studerende og undervisere skal involveres i processen, hvis fusionen skal blive vellykket.

– “Vi ser frem til at blive involverede i det videre arbejde med implementeringen af fusionen, men stiller os dog også uforstående overfor, hvordan udarbejdelsen af en strategi skal være færdiggjort allerede til september i år.” udtaler Nikoline Sørensen, faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning, og fortsætter;

– “Det er i vores største interesse at sikre kvalitet i vores uddannelser og vi kan være bekymrede for en proces, der gennemtvinges hurtigt og ikke tager højde for de studerendes og undervisernes ekspertise indenfor studiemiljø og kvalitet i dagligdagen. Derfor ser vi frem til et meget tæt og konstruktivt samarbejde fremadrettet – både før og efter september.”

– ”Fusionen er en logisk opfølgning på tankerne bag dannelsen af professionshøjskolerne om samspil mellem uddannelser og mere robust økonomi, der ikke er så sårbar overfor de store forskelle i taxametertildeling. Samtidig må vi konstatere, at de mange omstruktureringer og besparelser siden 2008 har trukket tænder ud og haft en meget negativ effekt på arbejdsmiljø og studiemiljø. Så forudsætningen for at den nye fusion lykkes er, at medarbejdere og studerende denne gang inddrages i processen og at man har fokus på miljø og ordentlige arbejdsbetingelser,” siger Hans Beksgaard, formand for underviserne i DM Professionshøjskoler.

Netværket af mellemlange videregående uddannelser, Lærerstuderendes Landskreds, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, samt Danske Studerendes Fællesråd og Dansk Magisterforening følger udviklingen med fusionen tæt. Vi vil i fællesskab opfordre til at alle studerende engagere sig i drøftelser i deres studenterpolitiske organisationer.

På vegne af MVU-netværket:

Jenny Maria Jørgensen
Formand for Lærerstuderendes Landskreds
Tlf.: 30925515
E-mail: jejo@llnet.dk

Nikoline Viktoria Møller Sørensen
Faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning
Tlf.: 41653040
E-mail: nikoline@pls.dk

Signe D. Jørgensen
Formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Tlf.: 61225740
E-mail: sdsformand@sdsnet.dk

Helle Yndgaard Storm
Formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
Tlf.: 20777699
E-mail: slsformand@dsr.dk

Mads Hareskov Jørgensen
Næstformænd og Uddannelsespolitisk ordfører i Danske Studerendes Fællesråd
Tlf.: 28194501
E-mail: mads@dsfnet.dk

Hans Beksgaard
Formand for DM Professionshøjskoler
Tlf.: 20266119
Mail: hans.beksgaard@skolekom.dk