Sammenlægning må ikke medføre endnu mindre feedback

Færre eksamener er godt, hvis det betyder mere fokus på læring frem for præstationer. Men det er skidt, hvis det betyder endnu mindre feedback, lyder svaret fra SDS til den nye bekendtgørelse om sammenlægninger af moduler.

Skrevet af Silas L. Marker

Uddannelses- og forskningsministeriet har besluttet, at moduler fra 1. februar skal kunne lægges sammen, så man kan komme til eksamen i mere end ét modul ad gangen. Det betyder, at vi i fremtiden eksempelvis kan komme til én samlet semesterprøve for to moduler i stedet for en eksamen for hvert modul.

– ”I SDS er vi glade for, at vi studerende kan se frem til at blive eksamineret noget mindre,” fortæller Anders Bruun Andersen, formand for SDS. ”Der har været et alt for stort fokus på karakterer og præstationer, frem for at vi rent faktisk skal lære noget. Færre eksamener giver mulighed for længere læringsforløb, der betyder, at man kan gå mere i dybden.”

I forvejen for lidt feedback

Anders Bruun Andersen frygter dog, at ændringen betyder, at landets socialrådgiverstuderende vil få endnu mindre feedback. Derudover kritiserer han at de socialrådgiverstuderende ikke er blevet inddraget i processen noget før. Derudover ligner sammenlægningen endnu en nedskæring, der vil medføre endnu mindre feedback,

– ”Det er ingen hemmelighed, at socialrådgiveruddannelsen får et af de laveste tilskud pr. studerende,” forklarer Anders. ”Derudover rammes vi hårdt af regeringens årlige nedskæringer på uddannelse, og de penge skal jo findes et sted. Derfor ligner det her endnu en nedskæring i vores feedback, som vi har så lidt af i forvejen.”

Generelt er de studerende frustrerede over ikke at få nok feedback. I en undersøgelse som SDS lavede i 2016 svarede 46% af de studerende, at de ikke oplevede at modtage feedback overhovedet.

– ”Og når eksamen nu er det eneste sted, mange studerende får feedback, vil færre eksamener betyde endnu mindre feedback. Derfor håber vi, at vi kan få feedback på en anden måde, men det har vi ikke set nogen tegn på vil ske.”

Derudover kan ændringen betyde, at studerende kan få problemer, hvis de skifter fra én uddannelse til en anden, fortæller Anders. ”Man er nødt til at ensrette forløbene på tværs af institutioner, så studerende ikke bliver unødigt forsinkede eller mister undervisning.”

Lyt til de studerende

Anders Bruun Andersen sender derfor en opfordring til både ministeriet og uddannelsesinstitutionerne:

– ”Lyt til de studerende. Den her proces er foregået hen over hovedet på os, som det faktisk drejer sig om. Det oplever vi igen og igen, og det er ikke holdbart.”

Til slut slår Anders fast, at SDS fortsætter kampen for, at de studerende skal høres, for mere feedback og for, at de færre eksamener kan bruges til et større fokus på læring.

Fortæl os om dine oplevelser

SDS vil meget gerne høre fra dig, hvis du oplever problemer i forbindelse med den nye ordning. Send os din historie på sds@sdsnet.dk

Læs hovedorganisationen FTF’s svar til den nye bekendtgørelse her.