SDS Årsmøde 2019

Her kan du læse det hele om SDS Årsmøde, som blev afholdt den 16. november 2019 på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi samlede 43 socialrådgiverstuderende til en fed dag i faglighedens tegn, hvor vi talte om praktik, praksis undervisningen, klima og meget meget mere.

SDS ❤ PRAKTIK!

Årsmødedeltagerne sammen med de tre beslutningstagere fra lyttepanelet.

I 2018 lavede SDS en undersøgelse om praksisinvolvering i undervisningen og de studerendes oplevelser med praktikken på uddannelsen. Over 1.100 af vores medstuderende svarede på undersøgelsen, og svaret var klart og tydeligt: 95 % af vores medstuderende ønsker mere praktik i uddannelsen. Derfor indstillede Landsbestyrelsen til SDS’ årsmøde, at vores indsatssag for 2020 skal være “SDS mod mere og bedre praktik!”.

For at få sat den bedste retning for vores indsatssag og kampagne til næste år afholdt vi to workshops på årsmødet. I den første workshop var deltagerne fordelt i grupper, hvor vi i fællesskab italesatte de udfordringer, som der er med vores nuværende praktik. Flere forskellige pointer og perspektiver kom frem, som sammen dannede første del af vores indsatssag. I den anden workshop skulle vi tænke mere løsningsfokuseret og finde de mulige løsninger, som skal til for at få mere og bedre praktik på tre forskellige niveauer hhv. SDS, Christiansborg og lokalt på studiestederne. Disse idéer til løsningsforslag dannede rammen for anden del af vores indsatssag.

Efter vores workshops fik vi besøg af et lyttepanel bestående af tre beslutningstagere. Formålet med lyttepanelet var, at de, som har indflydelse på vores praktik, hører vores erfaringer og fortællinger. Derfor havde vi inviteret Næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Ditte Brøndum, Forretningsudvalgsmedlem i Enhedslisten Anne Hegelund og Uddannelseschef ved socialrådgiveruddannelsen UCL Lenna Vogn Pedersen.

De to workshops endte ud med, at årsmødet vedtog hele indsatssagen, som skal sætte retning for landsbestyrelsen og forretningsudvalgets arbejde i 2020. Du kan læse indsatspapiret her.

Ny ledelse i SDS

Fra venstre: Barbara Eysturoy, Agnes Ines Würtz Kristensen, Sara Hougaard Johannesen, Simon Bonnez og Margit Lassen Nielsen.

På årsmødet vælges også SDS’ forretningsudvalg, som består af forpersonskabet og tre frivillige forretningsudvalgsmedlemmer. Det nye forretningsudvalg består af:

  • Sara Hougaard Johannessen som forkvinde (Absalon Roskilde)
  • Barbara Eysturoy som næstforkvinde (AAU Aalborg)
  • Agnes Ines Würtz Kristensen som frivilligt forretningsudvalgsmedlem (VIA Holstebro)
  • Simon Bonnez som frivilligt forretningsudvalgsmedlem (UCL Odense)
  • Margit Lassen Nielsen som frivilligt forretningsudvalgsmedlem (Absalon Roskilde)

Det nye forretningsudvalg tiltræder 1. januar. Sara og Barbara vil fra denne dag få deres daglige gang på SDS’ sekretariat på toldbodgade i København, sammen med Dansk Socialrådgiverforening. Sara og Barbara vil desuden repræsentere de studerende i Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse i 2020. Stort tillykke med valgene!

SDS’ repræsentanter i DS’ regionsbestyrelser

Fra venstre: Marie Røikjær Frich, Anna Møller, Mikkel Otto Larsen, Camilla Kampmann, Anja Jensen og Mai Mikkelsen.

Ligesom SDS’ forpersonskab repræsenterer de studerende i Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, har SDS også pladser i Dansk Socialrådgiverforenings regionsbestyrelser. På SDS’ årsmøde blev der derfor valgt to repræsentanter til hver region, hhv. Region Nord, Region Syd og Region Øst. De nye regionsrepræsentanter er:

Region Syd:
Anna Møller (UCL Odense) og Marie Røikjær Frich (UCS Esbjerg)

Region Nord: Anja Jensen (AAU Aalborg) og Mai Mikkelsen (AAU Aalborg)

Region Øst: Camilla (Absalon Slagelse), Mikkel (KP Frederiksberg) og Vibeke Pichard som suppleant (Absalon Roskilde).

De nyvalgte regionsbestyrelsesrepræsentanter tiltrådte umiddelbart efter årsmødet. Stort tillykke med valgene!

Udtalelser fra årsmødet

SDS’ årsmøde kan vedtage udtalelser, som er et udtryk for SDS’ holdning til et specifikt område. Til årsmødet i 2019 var der kommet et forslag til en ny udtalelse samt et forslag om at bibeholde en udtalelse fra årsmødet i 2018. Udtalelserne handler om hhv. behovet for undervisning i bæredygtigt og grønt socialt arbejde samt om socialrådgiverstuderende under DS-overenskomster.

Du kan læse de to udtalelser fra årsmødet her.

Vedtægtsændringer

Landsbestyrelsen havde stillet forslag om et helt nyt sæt vedtægter for SDS. Dette kom sig af, at der var flere ændringer, som landsbestyrelsen ønskede at foretage, herunder en ny sammensætning og mødefrekvens for Landsbestyrelsen, bedre muligheder for at lave regionale samarbejder mellem klubberne mm.

SDS’ vedtægter skal godkendes af Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening før de træder i kraft. Derfor gælder de tidligere vedtægter indtil de nye er godkendt af hovedbestyrelsen. De tidligere vedtægter kan du læse her.

Du kan læse de nye vedtægter, som fortsat afventer godkendelse af hovedbestyrelsen her.

Den Gyldne Humlebi

Den Gyldne Humlebi er SDS’ pris til en klub, der har gjort en ekstraordinær god indsats i året, der er gået. I år gik prisen til SDS Aarhus, som har lavet et stort stykke arbejde i forbindelse med vores praksiskampagne. I foråret lavede klubben nemlig en stor indsamlingsdag, hvor de spurgte deres medstuderende helt præcist hvad de manglede praktisk træning i og hvilke idéer de havde til, hvordan vi kunne få det.

Efter indsamlingsdagen har klubben præsenteret deres resultater for studiestedets ledelse, som tog imod resultaterne med stor interesse. Faktisk så stor interesse, at der nu er nedsat en gruppe bestående af ledere, undervisere og studerende, som sammen skal arbejde for at få de studerendes ønsker udmøntet i undervisningen.

Stort tillykke med Den Gyldne Humlebi!

SDS støtter HUMrådet!

Årsmødet sendte også en kammeratlig hilsen til vores venner i HUMrådet på KU, som i disse dage blokerer ledelsesgangen i kampen mod fagsammenlægninger og studenterdemokrati.

Du kan læse SDS’ støtteerklæring til HUMrådet her.

TAK for et godt årsmøde!

I kan se billeder fra årsmødet her.