SDS’ eksamensundersøgelse 2016: Mere information, feedback og praksiskobling

Så er den her: SDS’ store undersøgelse af danske socialrådgiverstuderendes holdninger til og oplevelser med eksamen. Vi har gået det hele igennem: Forberedelse og information inden eksamen, selve eksamen og den efterfølgende feedback. Vi har også spurgt ind til graden af tværfaglighed, mængden af jura og meget mere.

De fleste er overordnet set tilfredse, men der er også plads til forbedringer. Derfor kommer SDS med syv anbefalinger, som blev vedtaget på landsbestyrelsesmødet i september.

Du kan læse alt om undersøgelsen og finde resultaterne her.

Tusind tak til alle jer, der deltog i undersøgelsen – jeres svar er guld værd!