SDS København: Vi støtter op som medborgere

Anders og resten af SDS København er med til at kæmpe for bedre vilkår for de reformramte.  De kæmper sammen med borgerne på jobcentret på Lærkevej i København og har allerede fået den første sejr hjem.

Der er noget galt på jobcentrene – især i København. Det er nok tydeligt for de fleste, der har fulgt med i debatten om regeringens førtidspension- og flexjobreform, der blev indført i sommers. Der har især været fokus på jobcentret på Lærkevej i Københavns Nordvestkvarter, hvor borgeraktivistgrupper som Jobcentrets Ofre, Næstehjælperne og Behandl Mig Ordenligt jævnligt holder protester.

“Vi har en stor gruppe borgere, der får det dårligere, mens de er i et årelagt forløb hos de københavnske jobcentre,” siger Anders Bruun Andersen fra SDS København. ”Her bliver de trukket gennem sengepraktikker og jeg ved ikke hvad, og man anerkender ikke lægefaglige vurderinger i tilstrækkelig grad.”

Studerende støtter reformramte

Anders fik i sidste uge et debatindlæg på Avisen.dk sammen med en håndfuld andre aktive i SDS København. Her slår de fast, at socialrådgiverstuderende støtter de mange borgeraktivistgrupper.

Det står faktisk så grelt til i Københavns kommune, at socialrådgiverne ikke får lov til at bruge deres faglighed, fordi kursen er så stram. Anders siger: ”Det handler om at holde folk i forskellige forløb på meget lav ydelse frem for at lave socialfaglige vurderinger og indstillinger.”

Han fortsætter:

– ”Der er to store grunde til, at vi støtter demonstrationerne: Det er vores fagområde; det er de jobs, vi skal ud at have, som ikke har ordentlige arbejdsforhold. Der er ikke respekt for vores faglighed. Den anden grund er, at vi som socialrådgiverstuderende er meget bevidste om, at en arbejdsulykke, et handikap eller en social ulykke kan ske for hvem som helst når som helst. Så vi støtter op som medborgere.”

Siden i sommers har SDS København deltaget i flere demonstrationer foran jobcentret på Lærkevej samt arrangeret en debat om det til socialrådgiveruddannelsens 80 års jubilæum på PH Metropol. Derudover deltog afdelingen i ’De fattige åbner Folketinget’. Det var en protest mod regeringens beskæftigelsespolitik på Folketingets åbningsdag arrangeret af reformramte.

– ”Det skaber stor glæde hos Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne, at vi kommer. Det er vigtigt, at vi er der og viser borgerne, at vi står på samme side,” siger Anders.

Mere oprør

Socialrådgiverne bliver af nogen set som systemets forlængede arm, der bare behandler de arbejdsløse dårligt. Hvorfor er det opstået?

– ”Vi er i et krydsfelt mellem stat, kommune og borgere. Presset ovenfra er dog det største; de ansætter os og skriver lovene, og kommunen fortolker den. Det er dem, der har den stærkeste stemme og har muligheden for at fyre os. Det er dog ærgerligt, at vi socialrådgivere ikke har været bedre til at bruge vores muligheder som kendere af virkeligheden og dem, som udfører det beskidte arbejde. Vi kunne måske godt have protesteret mere, men jeg ved ikke helt, hvorfor vi ikke har gjort det. Personligt ville jeg have ønsket mig mere oprør. Det ville have gjort det mere synligt, hvem vi er der for. 9 ud af 10 starter på uddannelsen for at gøre en forskel for borgere på alle mulige forskellige måder.”

Ifølge Anders er det godt, at Dansk Socialrådgiverforening er blevet mere synlig i kampen. Det har dog ikke været helt så tydeligt tidligere. ”Folk ved ikke, at fagforeningen også er på deres side,” siger han, og det har betydet, at folk ikke ved, at DS har været på deres side hele tiden.

– ”En måde at løse det på er, at DS og SDS tager med til demonstrationerne. Det betyder meget, at vi viser os fysisk der. Det kan vi blandt andet se inde på forskellige facebookgrupper, hvor tonen over for socialrådgivere er blevet bedre.”

Men hvad siger du til kritikken af socialrådgiverne på jobcentret?

– ” Det er ikke dét, vi lærer på vores studie; at det handler om at holde folk længst muligt i pinefulde ressourceforløb. Der er kæmpe forskel på, hvad vi bliver uddannet i, og hvad vi bliver pålagt ovenfra. Jeg er sikker på, at ingen socialrådgiver synes, at det fungerer optimalt. Problemet er en kombination af lovgivningen og den stramme fortolkning af den. Derfor er det vigtigt, at vi organiserer os endnu bedre og finder ud af, hvad vi kan gøre for at bekæmpe dårlig lovgivning på hele social- og beskæftigelsesområdet.”

Det nytter at kæmpe

Anders understreger flere gange, at det også er relevant for socialrådgiverstuderende, der ikke er i arbejde endnu. ”Som socialt bevidste socialrådgiverstuderende er det vigtigt allerede nu at snakke om, hvordan man kan forholde sig til det og starte organiseringen.”

Nytter det overhovedet at sige fra over for systemet – er kampen ikke tabt på forhånd?

”Omkring 40 fagforeninger prøver at presse beskæftigelsesministeren. Derudover er beskæftigelsesbormester Anna Mee Allerslev (RV) nok den lokalpolitiker, der har det dårligste ry, blandt andet på grund af Lærkevej-demonstrationerne og borgeraktivistgrupperne, som har fået hendes strammerkurs på dagsordenen. Ved kommunalvalg om lidt er det svært at se, at hun bliver beskæftigelsborgmester igen. Så man kan håbe, at der kommer en anden kurs på beskæftigelsesområdet.”

Han nævner også en konkret sejr: ”Helt konkret har vi allerede nu fået presset sagstallene ned fra 200+ til maks 50 på Lærkevej. Det giver grund til at være optimistisk.”

Skrevet af Silas L. Marker // orgsek@sdsnet.dk