SDS læser: Socialrådgiversamtaler og konkurrencestat. Tre bøger til din sommerferie

I denne første udgave af SDS læser anbefaler vi tre bøger. Hvor de to første zoomer ind på socialrådgiverens samtale i både teori og praksis, hæver den tredje sig op i helikopterperspektivet med en historisk-økonomisk analyse af konkurrencestaten.

God sommer og god læsning!

Redigeret af Silas L. Marker

Når borgeren taler med jobcenteret

Skrevet af Lisa Eltved Bekskov Hansen

På beskæftigelsesområdet er det dokumenteret, hvordan samtaler har en beskæftigelsesfremmende effekt. Der eksisterer dog ikke nævneværdig viden om, hvordan og under hvilke forudsætninger samtalerne kan have en effekt.

Det forsøger forskningsrapporten Spot på samtalen gennem en samtaleanalytisk tilgang at rode bod på. Rapporten er med til at kaste lys over, hvad der konkret foregår i de beskæftigelsesrettede samtaler.

Rapporten analyserer 12 forskellige samtaler mellem aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og den tilknyttede beskæftigelsesmedarbejder i jobcentret ved hjælp af lydoptagelser fra samtalerne.

“Rapporten er med til at kaste lys over,
hvad der konkret foregår i de beskæftigelsesrettede samtaler.”

Analysen tager udgangspunkt i, hvordan temaerne mestringsforventning, handlekraft, arbejdsmarkedsperspektiv og meningsfuldhed kommer til udtryk og håndteres sprogligt i samtalerne af både borger og medarbejder.

Spot på samtalen bidrager med forfriskende kvalitativ viden om beskæftigelsesindsatsen. Derudover får man værktøjer til at kunne reflektere over, hvordan man som socialrådgiver kan være medvirkende til at skabe meningsfuldhed i beskæftigelsesindsatsen.

 

Sophie Danneris, Tanja Dall, Dorte Caswell og  Søren Peter Olesen
Spot på samtalen.  Analyser af samtaler mellem aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og beskæftigelsesmedarbejdere.
Væksthusets Forskningscenter,
Aalborg Universitet, Institut for sociologi og socialt arbejde
2017
Læs rapporten her

 

 

 

Teorien fra praksis

Skrevet af Anders Bruun Andersen

Vores fag er i spændingsfeltet mellem teori og praksis, og ofte har jeg læst teori på mit studie, der synes svært relatérbart til praksis.

Med Socialrådgiverens samtaler introducerer Ulla Vestergaard forskellige teoretiske begreber, der udspringer fra praksis som socialrådgiver.

Bogen tager samtidig fat i et område af faget, jeg selv har savnet på studiet: Hvordan relationen mellem socialrådgiver og borger har betydning for det sociale arbejde, og om hvordan man som professionel kan bruge samtaleteknikker.

Omend opbygningen af bogen til tider forvirrede mig, er Socialrådgiverens samtaler en let læselig bog, der blandt andet præsenter begreber som samskabende samtaler, forstyrrelser og borger-alliance på en måde, så de er nemme at tage med sig i baghovedet til når man skal afholde samtaler.

“Bogen tager samtidig fat i et område af faget, jeg selv har savnet på studiet”

 

Ulla Vestergaard
Socialrådgiverens samtaler. En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler.
Specialtrykkeriet A/S
2017

 

 

 

 

Fra velfærd til konkurrence

Skrevet af Silas L. Marker

Efter Murens fald udviklede der sig en særlig forståelse af statens rolle; de gamle kampe om, hvorvidt staten skulle være stor eller lille, blev afløst af et idé om, at staten konkurrerede med andre stater i en kamp på kompetencer, viden og udvikling. Konkurrencestaten blev født, og man behøver vel kun at sige new public management, måltal og nye ledelsesformer for at tydeliggøre, hvorfor det er relevant for socialrådgivere og andre offentligt ansatte.

“Man behøver vel kun at sige new public management, måltal og nye ledelsesformer
for at tydeliggøre, hvorfor det er relevant for socialrådgivere”

I Konkurrencestaten kortlægger professor ved Copenhagen Business School Ove K. Pedersen den danske stats udvikling fra en velfærdsstat til en konkurrencestat. Som Pedersen skriver, er der stor forskel på de to typer stater; hvor velfærdsstatens rolle var at kompensere og beskytte borgeren mod udsvingene i den globale økonomi, er konkurrencestatens opgave at ”mobilisere befolkningen og virksomhederne til at deltage i den globale konkurrence” gennem incitaments- og målstyring, individualisering, økonomiske reformer og meget mere. (s. 12) Her spiller den offentlige sektor og især uddannelsessystemet en afgørende rolle.

Konkurrencestaten er spækket med dokumentation og referencer til love, bekendtgørelser og reformer. Samtidig er den stringent i sin metode og sine definitioner, som den løbende reflekterer over med metakommentarer og selvkritik. Alt det den på den ene side svær og til tider lidt kedelig at læse, men som på den anden side gør den til en brugbar kilde for såvel tilhængere som kritikere af samfundets udvikling.

Alt i alt er Konkurrencestaten en nørdet debatbog for folk, der interesserer sig for samfundets udvikling, og dens relevans for offentligt ansatte og studerende, eksempelvis socialrådgivere og socialrådgiverstuderende, er ikke til at komme udenom.

Ove K. Pedersen
Konkurrencestaten
Hans Reitzels Forlag
København
2011

 

 

 

 

 

 

LÆS OGSÅ: