SDS læser: Socialret – Principper, Rettigheder og Værdier af Kirsten Ketscher

En jurabog for kritiske studerende anmeldt af Silas Marker

Socialrets undertitel er Principper, Rettigheder, Værdier, og Ketscher lægger særligt vægt på det sidste ord. Socialret giver ikke bare en indføring i lovens bogstav, som det hedder på juridisk, men også i hvilke værdier og forestillinger i samfundet, lovene bygger på, eksempelvis lighed, rimelighed, solidaritet etc. Ketscher gør løbende opmærksom på, at disse værdier ændrer sig gennem historien, og hvilke konsekvenser det har for tolkningen og forvaltningen af socialretten.

Eksempelvis beretter kapitel 4 om, hvordan ændringerne i opfattelsen af ægteskabet også medførte ændringer i lovgivningen på området. Kapitel 4 har i det hele taget adskillige anbefalelsesværdige afsnit om køn og socialret.

Ketscher lægger befriende stor vægt på at reflektere og være kritisk over for sin egen metode og skole. Allerede meget tidligt i bogen præsenterer hun os for de retsfilosofiske tilgange ”old school” og ”new school” (s. 35) og placerer sig selv i ”new school”.

For Ketscher betyder ”new school” blandt andet, at ret er et samfundsmæssigt og historisk produkt; det er ikke faldet ned fra himlen, der er ikke noget naturligt over det, og det udtrykker ikke en højere eller sandere moral. Retten er tværtimod produktet af en række forhandlinger og kampe, som forskellige samfundsinteresser gennem tiden har taget med hinanden. At følge loven gør dig ikke til et bedre eller mere moralsk menneske. Mon ikke den slags refleksioner er værdifulde for socialrådgivere, der jævnligt bliver sat til at forvalte love, de ikke altid ser som de etisk rigtige.

Socialret er spækket med udførlige kilder, eksempler og henvisninger til domme, så man selv, hvis man er interesseret, kan dykke ned i de sager, hun berør.

Kirsten Ketschers Socialret er af gode grunde blevet en lærebogs-klassiker på både jurastudiet og socialrådgiverstudiet. Dens korte, præcise sætninger, mange eksempler og kilder samt de hyppige, kritiske refleksioner gør den til en god medhjælper for den kommende (eller nuværende) socialrådgiver, der ikke bare vil lære socialretten udenad men også kunne reflektere kritisk over den.

Kirsten Ketscher
Socialret – Principper, Rettigheder, Værdier
4. udgave/1. oplag.
Karnov Group Denmark A/S
København
2014

 

Nysgerrig efter flere boganmeldelser fra din socialfaglige studenterorganisation ?
klik her.