SDS’ praksisundersøgelse

Man kan ikke kun læse sig til at blive socialrådgiver – det kræver nemlig masser af praktisk træning at udvikle stærke socialfaglige kompetencer. Desværre oplever mange nyuddannede, at overgangen til praksis kan være meget overvældende. Som en del af en kampagne for bedre – og mere – praksis i vores uddannelse, lancerede vi i efteråret 2018 en undersøgelse af studerendes erfaringer med at træne deres socialfaglighed. Ved hjælp af store indsatser fra vores lokale klubber lykkedes os det at få svar fra 1.100 af vores medstuderende fra hele landet. Svarene har givet os et godt indblik i, hvad de studerende efterspørger i forbindelse med deres uddannelse.

Selve spørgeskemaet havde to dele:

  1. De studerendes oplevelser med praksiselementer i undervisningen
  2. De studerendes oplevelser ifm. praktikken

Vi har derfor valgt at udarbejde to separate rapporter, hvoraf første del om praksiselementer i undervisningen blev udgivet i maj 2019. Anden del om de studerende oplevelse ifm. praktikken bliver udarbejdet i efteråret 2019. Du kan læse vores rapport om socialrådgiverstuderendes erfaringer med praksiselementer i undervisningen her:

Lokale forskelle

Som det fremgår af rapporten er der lokale forskelle på graden af de studerendes oplevelse af praksiselementer i undervisningen. Hvis du derfor er interesseret i svarene fra et specifikt uddannelsessted, så kontakt SDS’ forkvinde på laura@sdsnet.dk.

Baggrund for undersøgelsen

I 2016 stillede studerende fra SDS et foreslag til Dansk Socialrådgiverforenings (DS) repræsentantskabsmøde om at sætte fokus på kvaliteten af praksiselementerne på socialrådgiveruddannelsen. Resolutionen blev enstemmigt vedtaget og handler i korte træk om, at der er brug for mere viden om praksislæring og praktikken for at løfte kvaliteten af uddannelsen. Siden har SDS’ landsbestyrelse og lokale klubber udtaget hvilke emner, der er relevante på tværs af alle uddannelsessteder og hvor vi har en fornemmelse af, at der kan være behov for et kvalitetsløft. Vi har valgt at lægge størst fokus på aktiv træning i undervisningen og rammerne for praktik.