SDS til Rep18: Mere indflydelse i DS, en fuldtidsmedarbejder og øget fokus på uddannelsen

Otte delegerede SDS’ere var i slutningen af november til Repræsentatskabsmøde (REP18) i Dansk Socialrådgiverforening (DS). Vi tog afsted med store ambitioner om at få mere indflydelse i vores fagforening og over vores kommende arbejdsliv. Og så ville vi selvfølgelig have uddannelsespolitikken højere op på dagsordenen. Vi fik (næsten), hvad vi kom efter. 

Skrevet af Anders Bruun 

 

Når vi i delegationen ser tilbage på et par travle dage på Centralværkstedet i Aarhus er det med overvejende positivitet. Vi formåede ikke at overbevise et flertal om, at studerende også skal have medbestemmelse over de overenskomster, som vi skal arbejde under som færdiguddannede. Men ud over dette er vi meget godt tilfredse.
Vi glæder os også den livlige debat, der var på REP18, hvor det bl.a. blev besluttet at spare flere penge op til konflikttider i fremtiden, samt arbejde intensivt med at forbedre arbejdsmiljøet for socialrådgivere og praktikanter. Begge fornuftige langsigtede mål, der vil kunne gøre en forskel for os, der er på vej ud på arbejdsmarkedet.
Du kan læse mere om disse to og andre vedtagelser her: Højdepunkterne fra REP18. 

Det var også på REP18, at Majbrit Berlau gik af som DS-formand, for at blive næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. Samtidig tiltrådte Mads Bilstrup og Ditte Brøndum som nyt formandskab i DS. Til lykke til dem, og det skal nok blive rigtig godt!

Nedenfor kan du se behandlingen af de forslag, der vedrørte SDS direkte:

 

Udtalelse: Behov for styrkede uddannelser

Vi fremstillede et forslag til udtalelsen “Behov for styrkede uddannelser”, som blev vedtaget uden indsigelser. 

I udtalelsen står bl.a., at
“Dansk Socialrådgiverforening kræver, at der skal mere praksis ind i uddannelsen, og at det kræver investeringer i bedre læringsmiljøer – ikke mindst flere ressourcer til praksisnær træning og undervisning samt fordybelse og konstruktiv feedback. Derfor skal nedskæringerne på uddannelserne stoppes og i stedet skal der tilføres midler.”

 

Fuldtidsmedarbejder i SDS

Ved budgetforhandlingerne var der ingen spørgsmålstegn ved, at SDS skal have en fuldtidsmedarbejder. Vi er i skrivende stund ved finde personen, der skal være styrke organiseringen af aktive, så vi kan skabe endnu flere forandringer på de 13 uddannelsessteder. Vedkommende, der ansættes hurtigst muligt i det nye år, skal også hjælpe med at give medlemsrådgivning og lave kommunikation til medlemmerne. 

Kontingentændringer

Som led i finansieringen af en fuldtidsmedarbejder (samt øget aktivitetsniveau generelt) blev det efter anbefaling fra SDS’ Årsmøde besluttet, at medlemskontingenten fra 1. januar 2019 stiger fra 32 kr/md til 35 kr/md.
Kontingentet vil fortsat blive opkrævet halvårligt (fra 192 kr til 210 kr).
Det er første gang siden 2011, at kontingentet stiger, og siden da er udgifter til ansatte/frikøbte og øgede aktiviteter steget (fx medlemshjælp, arrangementer, kurser, mv). 

 

Stemmeret til DS regionernes generalforsamlinger

Efter nogen debat fik vi stemmeret ved regionernes generalforsamlinger. Simpelt flertal var nok, men er ingen tvivl om, at langt de fleste var for vores forslag. Studerende kan dog ikke stemme til regionernes bestyrelser (hvortil vi selv udpeger to studenterrepræsentanter direkte) samt regionernes delegationer til REP. 

 

 

Ingen stemmeret ved overenskomster 

Trods skepsis fra mange DS’ere fremlagde vi et lovændringsforslag om at give studerende stemmeret ved urafstemninger til de overenskomstresultater DS forhandler sig frem til med arbejdsgiverne, hvert tredje år. Med stærke mangefacetterede argumenter, der primært går på medbestemmelse over de overenskomster vi kommer ud og arbejde under i starten af vores socialrådgiverkarrierer, lykkedes det os at overbevise om ca. halvdelen af repræsentantskabet.

Dette var dog ikke nok, men der er endnu et repræsentantskab inden, de igen skal forhandles offentlige overenskomster ved OK21.

Solidaritet med underviserne på Erhvervsakademierne

I dagene op til REP18 brød de statslige arbejdsgivere den aftale, der blev indgået om underviseres spisepause, og derfor sendte vi et skud solidaritet ud til underviserne på de erhvervsakademier, der er ramte af dette brud på overenskomsten. 

Se flere billeder fra et par gode dage på dette facebookopslag.