Socialrådgiverstuderende nedbryder barrierer

SDS Aarhus og hjemløseorganisationen SAND arbejder sammen på at forbedre forholdet mellem socialrådgivere og hjemløse. ”Det er en rigtig god øvebane for os samtidig med, at man gør en forskel,” siger Christina fra SDS Aarhus.

Skrevet af Silas L. Marker

Der sker ting og sager i Danmarks næststørste by.

– ”De synes, det er ret fedt. Mange hjemløse er ikke så glade for myndighederne, kommunen og socialrådgiverne, så det er fedt, at nogen studerende gider være frivillige til fordel for dem.”

SDS Aarhus og hjemløseorganisationen SAND samarbejder om at nedbryde barrieren mellem systemet og nogle af de borgere, der er yderst på kanten af det. Jeg har spurgt Laura Pode fra SDS’ afdeling i Aarhus om, hvad de hjemløse i byen synes om det.

For Laura har det været en personlig øjenåbner at få indblik i den skepsis, der er blandt mange hjemløse over for socialrådgivere.

Mere om det senere.

Samarbejdet mellem SDS Aarhus og SAND startede til SANDs bisidderkursus i november 2017. Efter kurset snakkede de lokale SDS’ere, der deltog, med nogle af SAND’erne om, hvad de kunne bidrage med som aktive socialrådgiverstuderende.

Det blev blandt andet til aftaler om ugentlige gåture og en facebookgruppe, hvor man som hjemløs kan spørge om råd, søge hjælp eller få en bisidder, så man ikke står alene, når man skal møde systemet.

Fra systemets advokat til de udsattes støtte

Laura Pode fortæller, at der har været et overtal af nuværende eller tidligere hjemløse på de SAND-kurser, SDS’erne har været med på. Her har hun lært en masse fra de hjemløse selv om de problemer, de oplever i mødet med systemet. Og desværre spiller socialrådgiveren er ærgerlig rolle i dét billede.

– ”Flere har snakket meget om, at de bliver uretfærdigt sanktioneret, at de ikke kan få hjælp, og at dem fra jobcenteret ikke har lyst til at hjælpe,” fortæller Laura Pode.

Christina Svane Larsen fra SDS Aarhus er også aktiv i projektet, og hun er enig med Laura:

– ”Vi bliver tit set som systemets advokater frem for borgernes. Det er fedt at være med til at ændre det. Vi får vist, at vi ikke uddanner os til at være imod dem men sammen med dem.”

Ifølge Laura Pode er kommunikation helt centralt i at forbedre forholdet mellem socialrådgivere og hjemløse, fordi mange af problemerne skyldes misforståelser. Det arbejder SDS Aarhus og SAND også med.

”Vi bliver tit set som systemets advokater frem for borgernes.
Det er fedt at være med til at ændre det.”

– ”På bisidderkurset hørte vi et oplæg med en af vores undervisere fra studiet om, hvordan man kunne tale bedre med udsatte borgere. Vi har også haft det oplæg på studiet, men det var meget anderledes at sidde blandt hjemløse og høre det. De synes ikke, det var så svært; man skulle jo bare tale pænt, være konkret og ikke tale ”kommunesk.”

Laura Pode fortæller eksempelvis, at der var en, der ikke ville kalde sig misbruger men derimod forbruger:

– ”Vi kunne nok godt tænkte noget mere over den måde, vi italesætter tingene på; marginaliserer vores sprog de svageste i samfundet?”

Hvad for noget respons får I fra de hjemløse?

”De er rigtig glade for det, og for at nogen har interesse i dem, som ikke er en del af systemet. 70% af alle socialrådgivere havner i kommunerne, og de er så glade for at lære os at kende, inden vi bliver en del af det for alvor, ” svarer Christina Svane Larsen.

Kompetencer i praksis

Ud over at forbedre forholdet mellem de kommende socialrådgiverne og de hjemløse, er samarbejdet mellem SDS Aarhus og SAND også meget lærerigt, kompetencegivende og perfekt til at tilføje noget praksis til den teori, de studerende bliver fyldt med på studiet:

– ”Det er super værdifuldt som socialrådgiverstuderende, at vi får noget hands on relationsarbejde med nogle udsatte borgere og får ordentlig kontakt med den målgruppe, vi skal ud og arbejde med i stedet for bare at nøjes med de teoretiske ting på studiet,” fortæller Christina Svane Larsen og fortsætter:

– ”Man kan jo nærmest komme igennem en hel uddannelsen og kun have kontakt med socialt udsatte gennem praktikken. Folk i SAND viser en anden side af virkeligheden.”

“Det er super værdifuldt som socialrådgiverstuderende,
at vi får noget hands on relationsarbejde med nogle udsatte borgere”

Laura Pode tilføjer:

– ”Det er også bare en fed måde at få lov til at lave noget rigtigt socialt arbejde som studerende. Det er ikke alle, der kan komme ud og arbejde med den her målgruppe, for SAND har jo ikke ubegrænset med socialrådgiverstillinger. Derudover lærer man en masse vigtige, juridiske ting, for eksempel om servicelovens og forvaltningsrettens bestemmelser. Det er godt at kunne mestre, hvis man skal hjælpe en borger, der ikke er blevet retfærdigt behandlet.”

Samarbejde på vej i København

På den anden side af vandet er der et lignende samarbejde på vej. Her har SDS København talt med SAND og arbejder på at få ledelsen og underviserne på Københavns Professionshøjskole med i det.

– ”Vi satser på at få det i gang efter sommerferien,” siger Gry Baunegaard Danielsen fra SDS København.

Hvorfor vil I gerne arbejde det?

– ”Hjemløse og socialrådgiverstuderende kan bruge hinanden til rigtig meget. Vi kan få nogle kompetencer ved at se, hvordan det er at sidde på den anden side af bordet, samtidig med at vi hjælper udsatte borgere.

”Hjemløse og socialrådgiverstuderende kan
bruge hinanden til rigtig meget.”

Gry Baunegaard Danielsen er enig med sine medstuderende fra Aarhus i, at der er nogle barrierer mellem de hjemløse og socialrådgivere, som samarbejdet forhåbentligt kan være med til at nedbryde:

– ”Det vil være helt ideelt, at de studerende, det vil sige de kommende socialrådgivere og de hjemløse prøvede at forstå hinanden. For hvordan kan den kommunikation, der er mellem udsatte borgere og systemet, være så kompliceret? Det skal vi arbejde med.”

LÆS OGSÅ: