Socialrådgiverstuderende på studietur til Antwerpen og Bruxelles

Seks studerende fra VIA University College i Aarhus har i forbindelse med deres valgmodul om beskæftigelse været på studietur til Antwerpen og Bruxelles. Her kan I læse deres dagbog og høre mere om turen!

Skal du også på studietur i forbindelse med din uddannelse? Så kan du, ligesom de seks studerende fra Aarhus, også få et økonomisk bidrag ved at søge SDS’ medlemspulje. Du kan læse mere om medlemspuljen her.

Mandag 13.05.19

Vores første dag startede ud med besøg på Karel De Grote Universitet, hvor en studerende fortalte om det belgiske uddannelsessystem og uddannelsen til ”social worker” i Belgien. Efterfølgende diskuterede vi forskelle og ligheder ved uddannelsessystemet og uddannelsen i DK og Belgien. En af forskellene vi bemærkede, var at de belgiske studerende allerede efter 1 år vælger en retning for resten af deres uddannelsen. De kunne vælge mellem 5 forskellige linjer, som fx human ressources, som er meget virksomhedsrettet. Det er meget anderledes end vi kender det i Danmark, hvor vi ikke specialiseres i noget bestemt på samme måde, men får en mere generel uddannelse. Efterfølgende besøgte vi ‘de 7 schacke’, som er en socio-økonomisk virksomhed. Her spiste vi en god frokost og hørte derefter et oplæg om stedet. Hun fortalte, at stedet er et forsøg på at integrere især flygtninge/indvandrere, som har udfordringer med at tage del i det ordinære arbejdsmarked. Her varetager de primært catering og rengøringsopgaver. Derudover er det også et vigtigt fokus for dem at lære dem de belgiske/vestlige normer og værdier, for at klæde dem bedst muligt på til arbejdsmarkedet. De fokuserer meget på, hvorvidt der er progression hos den enkelte, fordi det skal give mening, at de er der. Sidst på dagen fik vi en street walk af en gademedarbejder. Han viste os rundt i de belastede kvarterer i Antwerpen, hvor det var tydeligt at se at der var problemer med hjemløse og bl.a. stoffer. Derudover viste han især de dele af byen, hvor der er blevet gjort et stykke arbejde for byfornyelser og indsatser for nogle af de udfordringer de har haft med bl.a. alkohol og stoffer. Et af tiltagene er, at de har lavet et forbud mod alkohol i nogle dele af områderne. Det var klart at gademedarbejderen problematiserede nogle af disse tiltag, fordi problemerne ifølge ham ”bare” bliver flyttet til andre steder i byen og man tilgodeser måske mest de andre beboere i områdets behov mere end man afhjælper de sociale problemer.

Tirsdag 14.05.19

Vi startede dagen ud med et besøg på VDAB, som er det danske svar på et jobcenter. Her mødtes vi med de andenårs studerende fra Belgien, hvor vi fik oplæg omkring VDAB’s målgrupper og indsatser. Efterfølgende mødtes vi på KdG College til debat omkring unge og langtidssygemeldte. Her udvekslede vi viden og erfaringer omkring det belgiske og danske system imellem hinanden. De belgiske studerende er særligt optaget af vores motivation for at søge ind på socialrådgiveruddannelsen. Vi afsluttede dagen med fremlæggelse for hinanden, omkring vores diskussioner i grupperne. Vi oplevede de belgiske studerende meget engageret og interesseret i at høre omkring vores måde på at organisere det danske velfærdssystem på.

Onsdag den 15.05.19

Vi havde vores sidste besøg i Antwerpen på et center der hedder CAW – CAW står for center for generel social velfærd. CAW får tilskud fra deres lokale stat og fra private fonde til at organiserer deres tilbud. CAW er et walk-in-center, hvor folk kan gå ind fra gaden, men på grund af sikkerhed er der behov for et samtaleanlæg, hvor man melder sin ankomst.  

CAW arbejder derfor med en bred målgruppe med udfordringer, som f.eks. består af hjemløshed, kriminalitet, misbrug, skilsmisse, voldsramte familier, migrations- og flygtninge og prostitution. CAW yder kun hjælp til de borgere, som ikke har råd til de private tilbud, hvilket svarer til ca. 23.000 borgere i Antwerpen. De tilbyder mange forskellige indsatser, såsom bosteder for unge og/eller hjemløse, forskellige former for terapi og så har de oprettet sociale værksteder/arbejdspladser.

Da de skal berette om effekten af deres indsatser, er der blevet udliciteret forskellige opgaver til private aktører, da de tilbyder billigere løsninger. Et eksempel er at G4S nu står for sikkerheden på deres shelter, hvilket de stillede sig undrende overfor, da de ikke har en socialfaglig baggrund.

Torsdag 16.05.10

Besøg i Europa Parlamentet, hvor vi startede på deres besøgscenter “Parlementarium”, hvor hele europas historie blev fortalt gennem en “walk” i centeret. Vi blev guidet os til hjertet af Europa-Parlamentet og lærte om vejen til europæisk integration, hvordan Europa-Parlamentet fungerer og hvad dets medlemmer gør for at imødegå aktuelle udfordringer.

Vi havde et besøg ved Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske Union. Her mødte vi Louise, som tidligere har arbejdet i beskæftigelsesministeriet i Danmark og er uddannet økonom og nu arbejder som beskæftigelsesattacé. Louise forklarede hvad den danske EU- repræsentation varetager af opgaver. Louise sidder i en arbejdsgruppe hvor fokus er beskæftigelse og socialpolitik.

Hun forklarede at de er regeringens øjne, ører og talerør i forhold til Kommissionen og Europa-Parlamentet og fremmer danske synspunkter i forhandlingerne med de andre medlemslande i Rådet. De repræsenterer Danmark i de mange arbejdsgrupper og i de faste repræsentanters komité – kaldet COREPER – og bistår de danske ministre, når de deltager i møder i Rådet og ved topmøderne.

Vi sluttede dagen af med et besøg i Parlamentet hvor vi blev vist rundt og fik en guidet tur igennem parlamentet af en sekretær fra de danske partier, som sidder i EU.

Torsdag aften drog vi mod Danmark igen efter en oplevelses- og lærerig tur.