Socialt arbejde i Canada

Katrine, som netop er blevet færdiguddannet som socialrådgiver, har været i Canada i sin praktik og igen i forbindelse med empiriindsamling til bacheloropgaven. Her kan du læse om Katrines oplevelser fra turen.

Overvejer du også at rejse i forbindelse med din uddannelse? Så kan du ligesom Katrine søge SDS’ medlemspulje. Du kan læse mere om puljen her.

Prince George- Stedet for hardcore socialt arbejde

Lige siden starten af mit studie som socialrådgiver, har jeg været meget optaget af andre kulture. Jeg har deriblandt boet en del tid i Canada inden jeg startede med at studere. Jeg boede i sin tid på Vancouver Island, som er en ø, der ligger lige uden for Vancouver. Dertil lå det lige til højrebenet, at jeg havde et stort ønske om at komme i praktik i Canada, og da vi lige havde fået en partnerskole i Prince George kunne det ikke være bedre.

I starten af september 2017 ankom jeg i Prince George fuld af forhåbninger, og var meget spændt på, hvordan de praktiserede socialt arbejde i Canada. Skolen fik mig sat op med en praktikplads, der hed The Canadian Mental Health Association (CMHA), som er en nonprofitorganisation, der arbejder med folk der har psykiske problemstillinger såsom skizofreni, depression, udviklingsforstyrrelser osv. Inden for organisationen er der forskellige tilbud, som hver især var med til at give borgeren en bred vifte af muligheder til at kunne arbejde med netop deres problemstilling.

Borgerne som blev henvist til CMHA, kom igennem en større organisation, der hed Northern Health, som arbejder med alle grene indenfor det sociale område. De samarbejder med mange af de små organisationer for bedst muligt at kunne finde det rigtige tilbud til den enkelte borger.

Igennem det tværfaglige samarbejde som også skete i CMHA, og mødte jeg mange af de andre organisationer, og der indså jeg hvor komplekst deres samfund er og hvor mange problemstillinger de bliver mødt med. Rigtig nok er downtown Prince George ikke noget rart sted at være, på grund af de mange hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge, men at de var så slemt var ude af min forstand. Jeg var godt blevet advaret omkring at Prince George ikke var noget paradis, inden jeg rejste dertil af venner fra Canada, men jeg havde ikke i min vildeste forstand forestillet mig dette.

Første gang jeg selv blev kendt med downtown var nede på vores hovedkontor i CMHA, og bare busturen derind viser kontrasten. Jeg boede i College Heights, som er et pænt nabolag et stykke væk fra downtown, hvor der bor en masse børnefamilier og pensionister. Downtown ligger i en form for dal, hvor College Heights ligger oppe på en af kanterne til denne dal, og så snart bussen begyndte at køre nedad, gjorde levestandarden det samme. Store flotte familiehuse, blev byttet ud med faldefærdige lejlighedskomplekser, pæne velsoignerede mennesker i nyvasket tøj, blev byttet ud med beskidte mennesker der ikke har set rent vand i flere uger med gammelt hullet tøj. Kontrasten var tydelig og chokerende.

Bag vores hovedkontor ligger der en baggård, og det er her hvor man virkelig kan se det hardcore miljø som Prince George er kendt for, hvor der både foregår salg af stoffer, overdosiser og prostitution.

Min fulde oplevelse af Prince George er at det er en by med mange sociale problemer, men også et sted hvor der bliver taget hånd om problemerne på den bedst mulige måde i forhold til hvad der er muligt. Dette er bare en brøkdel af de oplevelser og indtryk jeg fik på min tur, og nu er jeg rejst tilbage for at skrive min bachelor herover, da emnemulighederne herover er uendelige.

Hvis man som studerende ønsker at se og have hands on på hardcore socialt arbejde i sin praktik, eller ønsker at lave helt unikt feltarbejde til sin bachelor, så er Prince George lige noget for dig. Man kommer til at være en den af The University of Northern British Columbia, hvis man ønsker praktik herover, og feltarbejdet har man mulighed for at sende en anmodning til de forskellige organisationer herover. Der er en kæmpe bred vifte af organisationer, som man vil kunne få en helt fantastisk oplevelse ved, og jeg kan garantere at hvis du lægger kræfter i det herover vil du ikke rejse tomhændet herfra.