Stormøde: Studerende side om side med de konfliktramte

I den kommende tid holder SDS stormøder i hele Danmark for at engagere landets socialrådgiverstuderende i overenskomst-konflikten. SDSnet.dk har været til stormøde i København for at tage temperaturen på konfliktstemningen blandt de studerende der.

Skrevet af Silas L. Marker

– ”Styrkeforholdene er jo defineret af, hvor mange, der går på gaden og er aktive i kampen,” siger Jens Rosendal og retter på brillerne. Han går på syvende modul på Københavns Professionshøjskole – tidligere Professionshøjskolen Metropol – og er med til at arrangere SDS Københavns OK18-møde. Jeg vender tilbage til ham senere.

For nu er barområdet på den gamle professionshøjskole langsomt ved at blive fyldt med studerende. SDS København har indkaldt til OK18-stormøde for alle studerende på uddannelsen. Til at gøre de fremmødte klogere på overenskomsten og den måske kommende konflikt, har de lokale SDS’ere inviteret Rasmus Balslev, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Øst.

”Styrkeforholdene er jo defineret af, hvor mange,
der går på gaden og er aktive i kampen”

Hvad kan vi gøre?

En af de nysgerrige fremmødte er Nicky Lorentzen, der lige har afleveret modul 12-opgaven. Han er kommet til mødet denne torsdag aften, fordi han gerne vil vise solidaritet med de konfliktramte undervisere og andre offentligt ansatte. Derudover vil han gerne opdateres på OK18-situationen:

– ”Nu hører man en masse i medierne, men jeg vil gerne høre om vores vilkår, hvad Dansk Socialrådgiverforening gør for os som medlemmer, og hvad vi kan gøre, ikke mindst. Jeg er faktisk meget spændt på det punkt, der hedder ’hvad kan vi gøre?’” siger han med henvisning til de udprintede programmer, de lokale SDS-aktive har lagt rundt på bordene.

Taler man om overenskomsten her på uddannelsen?

– ”Ja, for eksempel har vi taget det med i planlægningen af vores bacheloropgave. Vi er jo lidt obs på at spare på vejledningstimerne. Og derudover snakker vi om, hvad der foregår, og om det kan udskyde vores eksamen.”

“Jeg synes, at stemningen generelt er,
at vi støtter de konfliktramte.”

Står I sammen med underviserne?

– ”Personligt er jeg solidarisk med underviserne. Absolut. Jeg har drillet en i min studiegruppe lidt med, at hun svigter kampen, fordi hun skal ud at rejse om lidt. Men jeg synes, at stemningen generelt er, at vi støtter de konfliktramte.”

Ekstraordinær situation

Ifølge Rasmus Balslev fra Dansk Socialrådgiverforening har arbejdsgiverne brudt med et grundlæggende princip i den danske model. Normalt får lønmodtagerne lønstigninger, når der er fremgang i økonomien, og holder igen med kravene, når det går tilbage. Men selvom der er vækst i økonomien nu, vil arbejdsgiverne ikke engang sikre den nuværende realløn, fortæller han.

Det flyver gennem salen med spørgsmål fra de studerende under Rasmus’ oplæg:

– ”Bliver min praktik forlænget, hvis der kommer lockout? Rammer lockouten mit studiejob? Hvad er det der ’konfliktramt arbejde’? Kommer jeg til at miste SU-klip under lockouten?”

”Bliver min praktik forlænget,
hvis der kommer lockout?
Rammer lockouten mit studiejob?

Rasmus Balslev og de lokale SDS-aktive prøver efter bedste evne at besvare spørgsmålene, men alle er klar over, at der er mange ting, vi ikke ved endnu. Det kan tydeligt mærkes, at vi står over for en ekstraordinær situation, som ingen af os har prøvet før, og at vi må asfaltere, mens vi kører.

Vi skal støtte dem 100%

En anden af deltagerne fra Københavns Professionshøjskole er Anja Bindzus. Hun går på modul 5 og synes, at det er vigtigt, at man som studerende støtter de (måske snart) lockoutede undervisere:

– ”Det er altså ikke bare underviserne og de offentligt ansatte, det går ud over – det er også vores undervisning. Jeg synes ikke, at de skal stå alene.”

Snakker man som studerende om overenskomsten her?

– ”Nogen gør, andre er mere ligeglade. Men folk er meget bekymrede for, hvordan en lockout vil påvirke deres eksamen.”

Anja Bindzus går dog selv ret meget op i det og gør, hvad hun kan, for at prøve at overbevise de andre på studiet om, at det er vigtigt.

– ”Jeg har blandt andet delt en masse artikler og har spurgt Rasmus (Balslev, red.), om han vil sende sine slides, så vi kan få dem delt i vores klasser. Og jeg har tænkt mig at punke de andre i hovedet lige så længe, jeg kan komme til det.”

Hvad skal de studerende gøre i solidaritet med de konfliktramte?

– ”Jeg synes, at det lyder som en hel perfekt idé at stå side om side med underviserne, være med til deres demonstrationer og blokere skolen, hvis det er nødvendigt. Vi skal støtte dem 100%. Jeg er klar på hvad end, de beslutter sig at gøre.”

“Vi skal støtte dem 100%. Jeg er klar på
hvad end, de beslutter sig at gøre.”

I slutningen af mødet tager en af de studerende i salen ordet og siger:

– ”Mange af de opslag, jeg ser rundtomkring, handler meget om, at vi skal have del i væksten. Men vores vilkår bliver jo også forringet hele tiden. Vi skal løbe hurtigere og hurtigere og får flere og flere borgere. Det skal vi da have mere i løn for  – det er da også mega vigtigt.”

Flere i salen nikker samstemmende. For de studerende på Københavns Professionshøjskole handler det ikke bare om lønforhøjelser her og nu, men også om fremtidens arbejdsmarked.

Gryden skal holdes i kog

Tilbage til Jens Rosendal, der er med til at arrangere stormødet. SDSnet.dk stopper ham efter mødet for at høre, hvad han tænker om mødet.

Hvorfor har I egentlig arrangeret I stormødet?

– ”Det har vi gjort for at politisere og aktivere vores medstuderende og få dem med på, at det her er en kamp, der også gælder studerendes vilkår, vores undervisningsmiljø og vores fremtidige løn- og arbejdsvilkår.

Er du så tilfreds med mødet?

– ”Ja, der var pænt fremmøde og mange nye ansigter. Den største opgave lige foreløbig bliver at følge op på det og holde gryden i kog. Vi skal sørge for, at folk fortsat har en bevidsthed om, hvad der foregår og er klar til at rykke på tingene, hvis situationen udvikler sig til en decideret strejke eller lockout.”

“Den største opgave lige foreløbig bliver at følge
op på det og holde gryden i kog.”

Så hvad skal der ske?

– ”I første omgang skal vi have kontakt med vores medstuderende i praktik og dem, der har meldt sig som interesserede i at lave nogle aktiviteter og sørge for, at de bliver aktive i SDS.”

Hvorfor er det vigtigt som studerende at engagere sig i konflikten?

– ”Jo flere, vi kan få med til at lave noget fedt arbejde til fordel for vores undervisere og kommende kolleger, jo stærkere står de i forhold til at få nogle ordenlige ting igennem over for arbejdsgiverne. Hvis arbejdsgiverne kan se, at der godt nok er en masse medlemmer af fagbevægelsen, der kommer i konflikt, men de ikke laver noget, mens de er i konflikt, er det jo meget nemmere at opretholde en lockout. Hvis vi derimod er toporganiserede, og hvis der er fuld gang i den ude på gader og stræder hele tiden, er det pludselig meget sværere at holde lockouten.”

Skal der være et OK18-arrangement på din uddannelse?

SDS arbejder på at holde stormøder og andre aktiviteter på alle socialrådgiveruddannelser i landet. Kontakt din lokale SDS-afdeling eller skriv til sdsformand@sdsnet.dk, hvis du kunne tænke dig at være med til at arrangere et OK18-stormøde på din uddannelse ligesom SDS København.

LÆS OGSÅ