Styrk det kritiske socialpolitiske arbejde

Den 4. marts er der møde i SDS’ nye socialpolitiske arbejdsgruppe. Gruppens skal dele erfaringer, udvikle kritisk tænkning og lave aktivisme på det socialpolitiske område.

Skrevet af Silas L. Marker

Socialt arbejde er også kamp mod social uretfærdighed. Som kommende socialrådgivere vil vi ikke se passivt til, mens vores fremtidige arbejdsforhold bliver undergravet og vores fælles sikkerhedsnet langsomt fjernes under os. Tværtimod skal vi bidrage til at styrke udsatte borgeres organisering og handlemuligheder. Det kræver, at vi skaber stærke alliancer mellem socialrådgivere og borgere.

Tiden kalder på solidaritet og sammenhold. I dag ser vi en udvikling af det sociale arbejde i Danmark, hvor socialrådgivere er under et højt arbejdspres grundet for få midler til området, og for mange sager til den enkelte socialrådgiver.

Vi ser, at borgere, som af forskellige årsager ikke kan forsørge sig selv, presses ud på kanten af samfundet blandt andet på grund af ændret lovgivning og besparelser i det offentlige, som ikke giver mening. Hverken set med socialfaglige, etiske eller samfundsøkonomiske briller.

Derfor har SDS lavet en socialpolitisk arbejdsgruppe, og vi vil rigtig gerne have dig med. Gruppens formål er at udvikle og udbrede kritisk socialfaglig tænkning, opbygge en aktivistisk kultur på tværs af socialrådgiveruddannelser samt dele erfaringer og inspiration.

Første møde i den socialpolitiske arbejdsgruppe er den 4. marts i København og alle SDS’ medlemmer er velkomne. SDS betaler din rejse.

Kom med i den socialpolitiske arbejdsgruppe og følg med på facebook.

LÆS OGSÅ: