Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i dialog med studerende

Tommy Ahlers var i januar på besøg på Professionshøjskolen Absalon i Slagelse for blandt andet at få inputs til, hvordan Danmark kan blive ved at være førende inden for uddannelse. Auditoriet var fyldt med engagerede studerende, én af dem var socialrådgiverstuderende Fie Saron, som gerne ville høre ministerens svar på deres spørgsmål. Fie gik ind til mødet med en forventning om at få mere viden om de massive besparelser, der er på uddannelsesområdet og for at blande sig lidt i debatten.

 

“Det er vildt fedt, at ministeren tager sig tid til at besøge os studerende. Der er nogen gange langt ind til beslutningstagerne.”- fortæller Fie.

 

Et tema, der fyldte for de fremmødte studerende, var SU’en. Det blev bl.a. italesat, at det kan være besværligt at få studielivet til at hænge sammen på den nuværende SU. Tommy Ahlers svarede imidlertid at de danske studerende er privilegerede for overhovedet at modtage SU, fortæller Fie. Og Fie er til dels enig; for selvfølgelig skal vi være glade for, at vi kan modtage SU. Samtidig kan det være udfordrende at skulle afholde transportudgifter til f.eks. ens praktikforløb, hvis praktikstedet er langt væk fra ens bopæl. Ligesom det kan være nødvendigt at arbejde ved siden af studiet for at kunne opnå et bare nogenlunde leveniveau.

Da nedskæringerne på uddannelse blev bragt på bane forsøgte ministeren hurtigt at få lagt låg på den debat ved at pointere, at studievejledningen havde fået tilført flere midler. Men både Fie og nogle deltagende sygeplejerskestuderende forholdt sig kritisk til dette, da de ikke mener, at de får den nødvendige træning for at blive hverken dygtige sygeplejersker eller socialrådgivere.

 

“For hvorfor får studievejledningen penge, når dem, der skal redde liv ikke kan lægge et kateter på grund af nedskæringer på uddannelseskvaliteten?”- spørger Fie.

 

På trods af, at ministeren lyttede til de studerendes forslag og fortællinger gav han udtryk for, at der ikke er mulighed for at ændre de italesatte forhold.
Fie mener dog alligevel, at det var fedt og en god idé, at ministeren kommer ud og møder de studerende og hører, hvad de har på hjerte. Så på trods af, at dialogen med ministeren ikke affødte konkrete forbedringer, så mener Fie alligevel, at det er de studerendes pligt at deltage og ytre sin mening. Det er jo de studerende, der er eksperterne på studielivet, pointerer hun. Fie opfordrer derfor sine medstuderende til at deltage aktivt i debatten, fordi der er brug for engagerede studerende, der er interesseret i hvordan studielivet og studiemiljøet bliver bedre.

Du kan også stille spørgsmål til ministeren. Han kommer blandt andet på besøg på Aalborg Universitet den 28. marts.